Mörkt sjuvåningshus med rundade fasad och affärslokaler i markplan.