Illustration av nytt bostadsområde, trevåningshus med röd fasad, grönområde och en väg framför husen.