Förtur till bostad på grund av arbete

För att stimulera tillväxten och att företag inom Eskilstuna kommun ska kunna anställa den kompetens som inte finns i Eskilstuna, kan vi på Eskilstuna Kommunfastigheter AB erbjuda jobb- och näringslivsförtur. Vi vill skapa förutsättningar för Eskilstunas fortsatta utveckling.

Från och med 1 januari 2020 kan du som flyttar till Eskilstuna på grund av ett nytt arbete ansöka om förtur till bostad, så kallad jobb- och näringslivsförtur. Ansökan kan endast beviljas om det avser en tjänst hos en arbetsgivare i Eskilstuna kommun. Du ska bo utanför pendlingsavstånd (i dagsläget), minst 10 mil eller 60 minuters, enkel resa. Du har fått en 100% ny tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Eskilstuna kommun.

Ifylld Ansökningsblankett mejlas (inscannad eller digitalt ifylld) till vårt Kundcenter på kundcenter@kfast.se eller skickas till Box 5035, 630 05 Eskilstuna.

Frågor och svar

Vi kräver att du som ansöker har fast nyanställning (100%) i Eskilstuna.
Du som ansöker ska idag inte ha ett jobb här i Eskilstuna eller ha fått ett jobb i Eskilstuna innan 1 januari 2020.
Nej tyvärr, du som ansöker ska ha ett färdigt anställningsavtal på 100% som ska bifogas ansökan.
Nej, du som ansöker måste vara skriven minst 10 mil eller 60 minuters resande härifrån.
Vi erbjuder endast 1 erbjudande till dig som ansöker. Tackar du nej är det erbjudandet förbrukat.
Så fort vi har fått in en komplett ansökan har vi har en handläggningstid på 4 veckor.
Ja, det är ett krav för dig som ansöker.
Antalet lägenheter som förmedlas till personer som söker näringslivsförtur kan över tid variera beroende på hur stor efterfrågan det är från den ordinarie bostadskön. Vi garanterar därför inte att ansökande blir erbjuden lägenhet även om de uppfyller kriterierna.

Ansök till förtur på grund av arbete

Ansök genom att fylla i Ansökningsblankett och mejla in den till kundcenter@kfast.se. Du kan fylla i blanketten digitalt.

Du kan även välja att skicka eller lämna in ifylld blankett till Kundcenter, Box 5035, 630 05 Eskilstuna.