Aktuell information med anledning av Coronaviruset – Covid 19

Kommunfastighet bevakar händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19 samt följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger.

Utifrån aktuellt läge uppstår naturligt frågor och funderingar och vi förstår att man känner oro som en del av detta. Vi har sammanfattat några av de åtgärder som vidtagits samt lyft fram vanliga frågor från dig som bostadshyresgäst eller lokalkund.

Vi kommer fortsatt att uppdatera och vidta eventuella försiktighetsåtgärder som kan komma att behövas framöver.

Vår personal
Vi tar beslut och agerar utifrån perspektiven trygghet, service och utveckling. Vi har personal på plats på våra kontor och ute i våra områden för att säkerställa vår verksamhet.

Den personal du träffar hos oss följer rekommendationer och anvisningar från myndigheterna och vi arbetar systematiskt med att vara uppdaterade gällande nya riktlinjer och beslut.

Vår personal får regelbunden information om hur de ska undvika smitta och hur de ska agera gentemot varandra samt dig som kund.

Vi har också kontaktat våra leverantörer så att de agerar i enlighet med våra rutiner och myndigheters rekommendationer.

Vårt kundcenter
Tillsvidare är vårt Kundcenter stängt för obokade besök. I stället erbjuder vi i första hand kundservice via Mina sidor, e-post och telefon för att minska risken för spridning av Coronaviruset (covid-19).

Vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa dig utan att du behöver besöka vårt Kundcenter. Om du har ett ärende som inte går att lösa via telefon eller e-post så erbjuder vi möjligheten att boka ett besök. Läs mer om besöksinformation här.

Felanmälan vid sjukdom
Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindriga ber vi dig att avvakta med felanmälningar som inte är akuta. Är ärendet akut, informera oss om ditt hälsotillstånd så lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas.

Visning av hyreslägenhet
Om du visar symptom på luftvägsinfektion, eller förkylning, vänligen besök inte visningen. Hör i stället av dig till Kundcenter. Om du själv ska hålla en visning och känner oro för att smitta eller att smittas, vänligen hör av dig till Kundcenter.

Frågor om betalningsanstånd för företag och föreningar
Företag och föreningar som hyr lokalytor hos Kommunfastighet kan ansöka om betalningsanstånd för lokalhyra. Vi tittar på alla förfrågningar individuellt. Du som företagare som vill söka betalningsanstånd kontaktar din förvaltare på Kommunfastighet.

Frågor om betaltider till leverantörer
Vi arbetar med att korta ned betaltider till våra leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa.

Källor för fakta om viruset Covid-19

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige, här kan du läsa pålitlig och aktuell information om coronaviruset. De har även sammanställt vanliga frågor och svar, exempelvis om symtom och hur smittan sprids.

krisinformation.se finns samlad information om vilka myndigheter som ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

Nationellt informationsnummer vid allmänna frågor om viruset är 113 13. Om du behöver söka vård vänd dig till 1177 Vårdguiden.

Eskilstuna kommun uppdaterar löpande om läget i kommunen, så har du frågor relaterade till viruset som berör exempelvis barn och elever i kommunala förskolor och skolor, vård och omsorgsboenden eller evenemang så kan du läsa mer här.

 

Besöksinformation

Tillsvidare är vårt Kundcenter stängt för obokade besök.

Mina sidor kan du till exempel göra felanmälan, se status på tidigare felanmälan, se din hyresavi och anmäla intresse på lediga lägenheter.

016-16 75 16
Du är välkommen att ringa till Kundcenter angående felanmälan, uthyrning och övriga frågor.

kundcenter@kfast.se
Det går även bra att ställa frågor via e-post om du föredrar det. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och svarar så snart vi kan.