Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Det trygga boendet

Projektet Det trygga boendet handlar bland annat om att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Syftet är att våra hyresgäster ska känna sig trygga både i sina bostäder och i bostadsområdet.

Arbetet startar med en uppmaning om att säga ”Hej!” till sin granne, vilket kan bidra till mindre anonymitet och ensamhet, mer gemenskap och trivsel, kanske kan det till och med leda till en ny bekantskap. Ett tryggt område är ett område där man känner sina grannar och vet vilka som bor i omgivningen. Goda grannar är bra för hälsan och trivseln i ditt bostadsområde. Säg Hej! till dina grannar och hjälp till att skapa en känsla av trygghet och tillhörighet.

Vi uppmanar samtidigt våra hyresgäster och våra egna medarbetare till att agera om man misstänker att någon boende utsätts för hot eller våld, till exempel genom att ringa polisen eller ringa på dörren om man känner sig trygg med det. Projektet genomförs i samarbete med den ideella föreningen Huskurage som arbetar mot våld i nära relationer.

Vid våld och hot

Ring polisen på telefonnummer, 112

Eskilstuna kommuns mottagningsenhet för våld och hot, 016-710 29 77

Läs gärna mer om kommunens arbete mot våld och hot på deras hemsida, Eskilstuna Kommuns hemsida våld och hot.

Ikon för polis.

Ljud och musik

Ikon för en fastighet.

Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos oss och att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. I ett flerfamiljshus bor många familjer nära varandra och alla har olika vanor och tidsrytm. Därför är det viktigt att visa hänsyn och inte störa varandra. Att vissa ljud när fram till din lägenhet är svår att undvika när man bor i ett flerfamiljshus. Tillsammans kan vi visa respekt och vara tålmodiga till varandra, för goda grannar ger också trygghet.

Ta hänsyn till dina grannar, speciellt mellan klockan 22.30-06.00 då de flesta vill sova

Undvik att utföra arbeten eller aktiviteter som kan vara störande för grannar, som att spela hög musik eller ha för hög volym på radio eller tv. Kom ihåg att även högljudda diskussioner och rop hörs tydligt. Andra aktiviteter som kan anses störande för dina grannar är att spela instrument och tvätta sent på kvällen eller att duscha nattetid

Anmäl störningar till vår jour

På kvällar, helger och nätter anmäls akuta störningar till vår störningsjour 016-12 60 40. Vi vill helst att du talar om ditt namn och adress för att vi ska kunna nå dig om vi behöver fler upplysningar. Men vi uppger aldrig vem som anmält störningen till den som stör. Ett tips är att alltid informera dina grannar om du ska ha fest.

Kamerabevakning

En trygghetsskapande åtgärd kan vara kamerabevakning. Kfast har ett antal portabla kameraövervakningsutrustningar. Upplysning om att kamerabevakning sker lämnas genom tydlig skyltning på respektive kamerabevakad plats. Dessa monteras på prioriterade platser och används endast i de fall då övriga resurser/åtgärder är uttömda. Kamerabevakning får endast äga rum om det finns en laglig grund för bevakningen.

Läs mer om hur vi arbetar med trygghet och kamerabevakning, se Kamerabevakning

Ikon på ett hjärta.

Mina Sidor

På Mina Sidor kan du själv göra din felanmälan, titta på fakturor och läsa mer om din bostad.

Läs mer