En flicka öppnar dörren för en äldre man och säger hej

Det trygga boendet

Kfast är Eskilstunas samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi arbetar dagligen för att du ska trivas i ditt hem, i ditt bostadsområde och i vår stad. För att lyckas med det arbetar vi aktivt för ökad trygghet. 

Det gör vi genom grundläggande säkerhet i våra bostäder, men också i arbetet för ökad gemenskap grannar emellan. För vi tror att gemenskap är en nyckel för mer trivsamma och trygga bostadsområden.

Hej! för gemenskap

Ett hej kan vara början på mycket. Inte minst nya bekantskaper och vänner. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare och hyresgäster att säga hej till varandra i våra bostadsområden och fastigheter. På så sätt tar vi steg mot ökad gemenskap varje dag. För vi tror att gemenskap är en grundläggande byggsten för att tillsammans arbeta för en ökad trivsel och trygghet i hela Eskilstuna och Torshälla.

En ökad känsla av gemenskap gör också att chanserna ökar för att vi ska agera om vi misstänker brott i eller runt om hemmet. Det kan exempelvis vara våld i nära relationer. Vi vill alltid att man anmäler ett misstänkt brott. På Hot och våld i nära relation (öppnas i ny flik) kan du läsa mer om vart du ska vända dig vid olika händelser.

Vi uppmanar samtidigt våra hyresgäster och våra egna medarbetare till att agera om man anar att någon granne utsätts för hot eller våld, till exempel genom att ringa polisen, hämta hjälp eller ringa på dörren om man känner sig trygg med det. Vi samarbetar med den ideella föreningen Huskurage (öppnas i ny flik) som arbetar mot våld i nära relationer.

Gemensamma aktiviteter

För att möjliggöra för fler Hej! och nya bekantskaper samtidigt som vi vill bidra till levande stadsdelar arrangerar vi olika aktiviteter i våra bostadsområden. Det gör vi dels genom områdesträffar där vi åker ut med vår aktivitetsbuss, men även genom att vi har vår trivselpeng där du som hyresgäst kan få hjälp att arrangera en gemensam aktivitet.

Ett annat sätt att arbeta för ökad trivsel och naturliga möten i vardagen är genom våra populära blomlådor och odlingslotter.

Trygga hem

För att du som bor hos oss ska känna dig trygg arbetar vi aktivt för säkerheten i våra fastigheter. Det gör vi bland annat genom att installera taggsystem, säkra förrådslösningar och arbeta förebyggande med brandsäkerhet. Vi har en trygghetsjour som finns på plats i alla våra områden och tar emot störningsanmälningar på kvällar och helger.

Vi genomför trygghetsvandringar tillsammans med våra hyresgäster. Där går vi runt i bostadsområdet och ser över vad som kan förbättras i utemiljön och belysningen. Tillsammans förbättrar vi våra bostadsområden.

Tillsammans

Att arbeta tillsammans för att bygga gemenskap för ökad trygghet och trivsel är en självklarhet för oss. Vi samarbetar med flera olika aktörer. Det gör vi med dig som hyresgäst, med Eskilstuna Kommun samt det lokala förenings- och näringslivet. En viktig del i vårt arbete är att stötta de som är experter på sina områden, bland annat Ung Fritid (öppnas i ny flik) som arbetar för en meningsfull fritid för unga och Mamma United (öppnas i ny flik) som arbetar med gemenskap för Eskilstunas mammor.