Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Fukt i kylskåpet

Ett modernt kylskåp behöver du inte frosta av, men det kan hända att det rinner vatten ner på köksgolvet när du öppnar dörren till ditt kylskåp. Det beror i så fall oftast på att hålet för kondensvatten i kylskåpets bakstycke är tilltäppt, eller så sitter hyllorna fel. På några minuter löser du det själv.

Fyra steg för hur du får bort fukten i kylskåpet

1. På kylskåpets bakre vägg sitter ett hål, där kondensvattnet ska kunna rinna ut. Rengör hålet ett par gånger om året med en elkabel, vajer eller liknande

2.Mellan kylskåpets bakre vägg och hyllorna ska det finnas ett mellanrum. Ställ inte matvaror mot väggen – det hindrar kondensvattnet att rinna ner.

3. Ta ur och rengör hyllorna med jämna mellanrum. Passa på att kontrollera att det lilla avrinningshålet är rent.

4. Hyllans förhöjda bakkant ska sitta uppåt. Kanten förhindrar att matvaror lutar mot kylskåpets vägg och på så vis stoppar kondensvattnet från att rinna ner.