Två hyresgäster står vid en diskvänk,, varav ena håller i ett par blommor som ska sättas i en vas.