Ett Kfast K på en fastighet.

2 juni 2022

Ändringar i vår uthyrningspolicy

Från och med den 1 september 2022 uppdaterar vi vår uthyrningspolicy. Det innebär att vi nu möjliggör för fler att ta del av vår näringslivsförtur, att vi utökar vårt inkomstkrav och att vi sänker åldern för våra senior- och trygghetsboenden.

På styrelsesammanträdet den 20 maj beslutades om förändringar i Kfast uthyrningspolicy. Ändringarna kommer att gälla från och med den 1 september 2022.

Jobb- och näringslivsförtur

Antal bostäder som finns tillgängliga för jobb- och näringslivsförtur utökas från 10 till 30 lägenheter per år. Samtidigt sänks gränsen om anställning från 100% till 75% och inkluderar provanställning om 6 månader eller längre. Från och med den 1 september gäller detta även forskarbostäder för MDU.
Mer information om vår jobb- och näringslivsförtur.

Inkomstkrav

Från och med den 1 september omfattas våra nyproducerade bostäder av inkomstkrav. Det innebär att du som flyttar in i en bostad som är byggd från och med 2015 behöver ha inkomst från arbete, pension eller studiemedel. Mer information om inkomstkrav.

Seniorlägenheter och trygghetsboende

Åldern för att få flytta in i trygghetsboende sänks från 70 år till 65 år. Kön till trygghetsboende kommer att tillåta personer som fyllt 60 år, tidigare var det från 65 år. Mer information om våra seniorbostäder.