Till nyhetsarkivet

Förvaltare för samhällsfastigheter sökes

Som förvaltare inom affärsområde ”Samhällsfastigheter” svarar du för förvaltning och utveckling av samtliga fastigheter i affärsomårdet.

Ansvaret omfattar ca 150 000 m² näringslivslokaler och 30 000m² kommunala lokaler. I affärsområdet ligget bl.a. det nybyggda Munktellbadet och den nyinvigda Stiga Sports Arena.Uppgiften är att, med resultatansvar, skapa långsiktigt hållbar fastighetsekonomi och nöjda kunder.

Rollen är självständig och innefattar bl.a. förvaltningsansvar, underhållsplanering, utvecklingsansvar, hyresgästanpassningar, ombyggnationer, hyresförhandling med både befintliga och med nya kunder. Framgång i förvaltningsuppdraget förutsätter samverkan med flera aktörer; kunder, entreprenörer, arkitekter mm och med interna resurser. I huvuddelen av ombyggnads- och utvecklingsprojekten agerar förvaltaren beställare.

Inom affärsområdet arbetar, förutom förvaltare och förvaltarassistent, en lagledare som leder cirka 25 fastighetsskötare och lokalvårdare.Förvaltaren rapporterar till distriktschef och ingår i distriktsledningen.

Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av fastighetsförvaltning, gärna inom verksamhetslokaler. Du har erfarenhet av ledarskap och av att arbeta med resultatansvar. Du tilltalas av att kombinera affärsmannaskap, fastighetsförvaltning och ledarskap.

Skicka din ansökan till http://www.advice-es.com/link/forvaltare-eskilstuna-kommunfastigheter/ senast 17 september. Urval sker fortlöpande.För ytterligare information är du välkommen att kontakta Daniel Vas, telefon 0707-99 73 94 alt daniel.vas@advice-es.com, på Advice Executive Search som vi samverkar med i denna rekrytering.

Om företaget

Eskilstuna kommunfastighet AB ingår i koncernen Eskilstuna Kommunföretag som ägs av Eskilstuna kommun. Koncernen består idag av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag med dotterbolagen Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Logistik och Etablering, Eskilstuna Jernmanufaktur och Destination Eskilstuna.

Kommunfastighet arbetar inom fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, samhällsfastigheter och bad. Bolaget äger cirka 7300 lägenheter såväl samt äger/förvaltar 150 000 m² industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 m² kommunala verksamhetslokaler. Antal anställda är 435. Omsättningen är cirka 1.3 miljarder.

Kommunfastighet är trippelcertifierad inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Bolagets affärsidé är: ”Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi prisvärda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och hållbart ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna.”

Bolaget uppnår bra betyg i medarbetarundersökningar där medarbetarna är stolta, motiverade och trivs bra.