18 mars 2022

Kfasts årsredovisning 2021 tillgänglig

2021 var ett år med anpassningar utifrån covid-19, men också ett år av förändringsledning, moderna arbetssätt och fokus på vårt Eskilstuna.

– Kfast är en viktig del i Eskilstunas utveckling och jag är stolt över det engagemang, vilja och lösningsfokus som alla på Kfast har visat för att vi ska kunna leverera trots utmaningar med pandemi, säger Fredrik Elf, vd.

Nyproduktion av både bostäder och lokaler har varit på en ”all-time-high” nivå under året. Till exempel välkomnade vi nya hyresgäster till sina nybyggda hem i Torshälla, Odlaren och Munktellstaden. Dessutom kan vi konstatera att uthyrningen har gått bra och att det inte finns några vakanser. Vi följer moderniseringsplanerna och har mött målet om över 200 renoverade lägenheter 2021.

Miljö och klimat har fortsatt varit ett prioriterat område. I vår nyproduktion övergår vi alltmer till träbyggnationer och vi ställer höga miljökrav på de material som används. Under året upphandlade vi en elfordonspool och startade en arbetsgrupp gällande utbyggnad av laddplatser för elfordon tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö och Kommunledningskontoret.

Vi har också fortsatt vårt arbete för trygghet och gemenskap i Eskilstuna. Det arbetet gör vi tillsammans med kommunen, andra fastighetsägare, det lokala förenings- och näringslivet och självklart också våra hyresgäster. Under 2021 innebar det bland annat att påbörja arbetet för en ny trygghetsjour och utveckla arbetet med störningsanmälningar för våra hyresgäster.

I arbetet för vårt mål tryggt och självständigt liv arbetar vi också för fler i jobb. Det var med stolthet som vi under sommaren kunde ge 126 personer sommarjobb, där omkring 40 av dessa personer var hyresgäster hos oss. Vi arbetar också för högre sysselsättning genom våra upphandlingar där vi ställer krav på våra entreprenörer att ta emot praktikanter och för dialoger för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Stora digitala förflyttningar har också präglat året och Kfast har tilldelats pris av Sveriges Allmännytta för vårt digitaliseringsarbete. Vi nominerades också till Kundkristallen – där vi stod på prispallen som en av Sveriges bästa hyresvärdar för lokaler.

Året avslutas med att Eskilstuna blir universitetsstad. Kfast medverkar till att stadens studenter får ett nytt attraktivt beläget kårhus. Flera stora etableringar och nya arbetstillfällen ger en stark framtidstro för Eskilstuna. Där vi, Kfast, är det
samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna – så livet får plats och platser får liv.