Vi söker en driftchef

2017-12-20 Lediga jobb

Vi söker dig som vill vara med och bygga Eskilstuna som stad. Som driftchef blir du en aktiv part i ett ledande stabilt fastighetsbolag och bidrar till utveklingen av ett hållbart Eskilstuna. I rollen kommer du att leda en driftenhet med 16 medarbetare som jobbar med drift el, vvs, ventilation, fastighetsteknik och energicontrolling. Inom enheten arbetar både tjänstemän och kollektivanställda. Du rapporterar till avdelningschefen som i sin tur rapporterar till Vd:n.

Som driftchef kommer du att ha det övergripande ansvaret över driftorganisationen. Detta innebär att medverka till att driftorganisationen kontinuerligt utvecklas, fungerar effektivt och är kundorienterad. Du har ansvar för den löpande driften samt driftoptimeringen och samarbetar även med förvaltningen för att presentera förslag till underhållsplaner och investeringsplaner gällande fastighetsteknik och drift. Du förväntas leda och utveckla driftenheten på ett sådant sätt att verksamhetens förväntade resultat uppnås.

I uppdraget ges du möjligheten att kombinera kvalificerat ledarskap med en aktiv expertorienterad roll.
Din arbetsdag kommer att vara varierande och innehålla en blandning av både strategiska och operativa uppgifter.
Vi vänder oss till dig som har utbildning inom relevant arbetsområde (energi, drift, installation), är utbildningen dessutom på högskolenivå är det meriterande. Du har erfarenhet av fastighetsinstallation, kunskap alternativt erfarenhet av ekonomi och har tidigare utövat ledarskap.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger cirka 7300 lägenheter, 150 000 kvm industrilokaler, förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler och driver ett badhus. Vi är trippelcertifierade inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Idag är vi cirka 430 medarbetare och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor per år.

Sista ansökningsdatum för tjänsten var 2018-01-05.

I Eskilstuna händer det mycket! Kommunen expanderar och behovet av nya fastigheter är stort. Under de närmaste åren kommer bostäder, äldreboenden, förskolor och skolor att byggas. Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer svara för hälften av all nyproduktion av bostäder. Samtidigt har vi ett antal stora renoveringsprojekt som pågår och planeras. Hållbarhet är en naturlig del av verksamheten och Eskilstuna Kommunfastigheter AB har satsat på miljöarbete sedan många år tillbaka och är certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet, under 2017 certifierades vi även i energiledning.