Kårhuset, vit stenbyggnad i två våningar med 9 fönster i rad på ovanvåningen, 8 fönster på nedervåningen.

Centrum | Nytt kårhus

På J A Selanders gata 3 bygger Kfast om den vita stenbyggnaden som tidigare har använts som skola, restaurang och nattklubb. Bygganden fylls återigen med studenter när den blir ett nytt kårhus åt Mälardalens studentkår.

I november 2022 invigdes caféet i byggnadens första våning, som också rymmer en nybyggd scen. Vi har målat byggnadens alla ytskikt, renoverat dörrar och gått igenom elen och brandskyddet i hela huset. På entréplan har vi tagit bort och lagt till maskiner och en matlucka i storköket.

Arbete på ovanvåningen

Nästa fas i projektet är att renovera och anpassa ovanvåningen utifrån studentkårens behov. Tanken är att plan två ska rymma konferensrum, kontor, sittytor samt matsal med plats för sittningar för stora sällskap. Just nu pågår arbetet med att beräkna vad ombyggnationen kommer att kosta. Kalkylen ska skickas för beslut till kommunen.