Översiktsbild på bostadshus i Edvardslund.

Stambyte i Edvardslund

151 lägenheter på Edvardslundsgatan 3-5 kommer att genomgå en omfattande renovering under 2021 – 2023. Stambyte görs i samtliga fastigheter och samtidigt blir det renovering av kök och badrum, omdragning av el, säkerhetsdörrar, postboxar, med mera.

Renoveringen påbörjas i augusti 2021 och beräknas vara klar i slutet på 2023. Fastigheterna delas upp i etapper och arbetet i varje lägenhet kommer att ta cirka tio veckor. Vi kommer att presentera en tidplan för varje adress och trappuppgång så fort tidplanen är fastställd.

Dessa fastigheter byggdes under 1960-talet och det är nu hög tid att göra stambyte, med mera. Rörstammarna som leder varm- och kallvatten samt avloppsvatten behöver bytas med jämna mellanrum för att undvika vattenläckor.