Visualisering av Eskilshem exteriört

Eskilshem | Nya bostäder

Längs Alfeltsgatan och Klostergatan, bara ett stenkast från Eskilstunaån och Stadsparken, gör vi plats för 189 nya lägenheter. Här kommer det dessutom att finnas en förskola, tre affärslokaler för det lokala näringslivet samt en oas med odlingslådor på taket.

På historisk mark, där Eskilstuna slott en gång i tiden hade sin humlegård, gör vi nu plats för nya bostäder och lokaler. Härifrån tar det ca fem minuter att cykla till Mälardalens Högskola och tio minuter till tågstationen.

Arbete pågår

Platsen framför Slottsskolans huvudbyggnad får nytt liv genom Eskilshem med nya bostäder, affärslokaler och en förskola.

Byggnadsarbetet pågår från våren 2021 fram till våren 2024.

Eskilshem blir sju våningar högt med en gemensam lokal och terrass på taket. De flesta hyreslägenheterna kommer vara 1:or (119 stycken). Det kommer även att finnas 2:or och 3:or för uthyrning. Många av lägenheterna kommer att ha fransk eller spansk balkong. På den gemensamma takterrassen finns möjlighet till odlingslådor. Ett parkeringsgarage kommer ligga under fastigheten.
Inflyttning planeras till vintern 2024.

Förskolan, med plats för 80 barn, ligger i markplan och får sin förskolegård på Eskilshems innegård. Förskolan planeras vara klar till våren 2024.

Skissbild över det nya huset som kommer rymma 189 hyreslägenheter, en förskola och tre affärslokaler.