Ritning av kommande fastigheten vid Eskilshem.

Eskilshem | Nya bostäder

Längs Alfeltsgatan och Klostergatan, bara ett stenkast från Eskilstunaån och Stadsparken, gör vi plats för 189 nya lägenheter. Här kommer det dessutom att finnas en förskola, affärslokaler för det lokala näringslivet och en egen oas med odlingslådor på taket.

På historisk mark, där Eskilstuna slott en gång i tiden hade sin humlegård, gör vi nu plats för nya bostäder och lokaler. Härifrån tar det ca fem minuter att cykla till Mälardalens Högskola och tio minuter till tågstationen. Arbetet beräknas pågå från våren 2021 fram till senhösten 2023.

Arbete pågår

Under våren 2021 påbörjar Tuna Entreprenad schaktarbeten på den gamla parkeringen. Därefter kommer även sprängnings- och spontningsarbeten att pågå då vi lägger grunden för ett parkeringsgarage som kommer ligga under fastigheten.

Viktigt om sprängningsarbeten

Under sommaren och hösten 2021 pågår sprängningsarbeten på byggnadsplatsen. Det är för att vi gör plats för ett parkeringsgarage under den kommande fastigheten. För dig som bor eller arbetar i närheten är det viktigt att du under sprängningen håller dig inomhus borta från fönster. För dig som passerar ber vi dig att passera skyndsamt då du hör de ljud som signalerar att sprängning är på gång.

Hur går en sprängning till?

Inför sprängningen kommer en upprepad signal att ljuda som varnar att sprängningen kommer ske inom en minuts tid. Följt av vibrationer och en dov smäll, som är själva sprängningen. Efter det ljuder en hel signal som bekräftar att sprängningen är avslutad. Hela proceduren tar omkring tre minuter från det att första signalen ljuder.