Ritning över kommande fastighet i Munktellstaden

Munktellstaden | Skola och bostäder

I kvarteret Nötknäpparen, precis vid Stiga Sports Arena mitt i Munktellstaden skapar vi plats för en ny fastighet som kommer att rymma en skola, bostäder för kommunal verksamhet och affärslokaler.

Ovanpå Munktellsgaraget bygger vi, tillsammans med Eskilstuna Kommun en fastighet i fyra plan som kommer rymma en skola med plats för 540 elever, bostäder för kommunal verksamhet och affärslokaler om 350 kvadratmeter.

Byggnationen påbörjades under vintern 2021. Skolan färdigställs till höstterminen 2023. Affärslokalerna välkomnar sina hyresgäster i början av 2024.

Tillfälliga parkeringar

Under byggprojektets gång, fram till våren 2024, kommer parkeringsgaraget att vara avstängt. Detta för att byggnationen ska vara så säker som möjligt för såväl besökare i Munktellstaden som för de personer som arbetar på byggarbetsplatsen. Parkering hänvisas till närliggande parkeringar under byggnationstiden.