Vågens vård- och omsorgsboende, tre byggnader med tre våningar vardera

Skiftinge | Vågens vård- och omsorgsboende

I Skiftinge bygger Kfast ett nytt vård- och omsorgsboende på uppdrag av Eskilstuna kommun. Vågens vård- och omsorgsboende består av totalt 88 lägenheter som de första hyresgästerna flyttade in i i december 2022.  

Vågens vård- och omsorgsboende består av tre våningsplan. På varje våningsplan finns allrum, mottagningskök, inglasad uteplats/balkong och matsal. I fastigheten finns också utrymme för hemtjänstens medarbetare. Det finns en gemensam utemiljö med promenadstråk, vattenspegel och skulpturer. Fastighetens tak har solpaneler och till viss del sedumväxter.

Boendet har byggts av Kfast på uppdrag av Eskilstuna kommun med Peab som entreprenör. Innan de första hyresgästerna flyttade in genomfördes utbildning för alla som ska arbeta i fastigheten.

Vågens vård- och omsorgsboende, två byggnader med tre våningar vardera. Tallar och promenadstråk i förgrunden.