Fastighet på Norr

Stambyte på Västra Storgatan och Gränsgatan på Norr

Vi håller på att förbereda för din kommande stamrenovering. Just nu bestämmer vi i detalj hur din stamrenovering kommer att genomföras, till exempel hur rören ska dras. Så fort det arbetet är klart vet vi hur tidplanen kommer att se ut.

Godkännande av renovering

Vi har inte nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen för ny hyresnivå för stamrenoverade lägenheter. Nu följer vi den process som vi som fastighetsägare skall följa när sådana här situationer uppstår. Det innebär att vi som fastighetsägare först ber om godkännande för renovering från våra hyresgäster. När renoveringen sedan är klar fastställs hyran i Hyresnämnden.

Anledningen till att vi redan nu har begärt hyresnämndsprövning är att det finns hyresgäster som inte godkänner att deras lägenhet skall renoveras.

Det här innebär att tiden för när stamrenoveringen kan starta kan bli försenad.

Vi fortsätter arbetet parallellt

För att förbereda för andra delar i din stamrenovering kommer vi att höra av oss till dig för att du ska ha möjlighet att påverka i din lägenhet. Du kommer att få välja färger i kök och badrum.

Vi tackar för ert tålamod.