lagledare-webb

Att jobba som fastighetsskötare

Som fastighetsskötare hos oss bidrar du till att människor har bra boendemiljöer och lokaler att verka i.

Arbetsuppgifter

 • Tillsyn av fastigheter
 • Reparationer
 • Trädgårdsarbete (gräsklippning, sopning, plocka skräp)
 • Snöröjning, sandning
 • Sköta undercentraler, värme, ventilation
 • VVS: rensa avlopp, byta blandare och toalettstolar
 • Bygg
 • Använda och sköta utrustning (gräsklippare, traktor osv)
 • Beställa material och entreprenörer
 • Attestera fakturor

Fördelarna med jobbet /det här erbjuder vi

Fritt jobb, stora möjligheter att lägga upp arbetet själv, träffa människor, jobba
utomhus, varierat arbete, jobba med kroppen.

Det här förväntar vi oss

 • Kundfokus, bemöta människor med respekt
 • Professionell
 • Samarbetsförmåga
 • Förmåga att ta ansvar för kvaliteten i arbetet
 • Affärsmässighet
 • Yrkeskunskaper
 • Språk