Vi är medlemmar i BeBo

BeBo står för ”Beställargrupp Bostäder” och är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket är ett samarbete mellan fastighetsägare, Energimyndigheten och branschen.

BeBo är ett av Energimyndighetens viktigaste styrmedel för att nå klimatpolitiska mål, både i Sverige och internationellt. Medlemmarna provar och utvärderar framtidens lovande teknik i ny- och ombyggnadsverksamhet, samt utvecklar och förfinar metoder för kravställning och uppföljning. Målsättningen för BeBo är att vara en trovärdig och viktig länk mellan nya metoder och teknik – och en bred allmän tillämpning.

Som medlem i BeBo bidrar vi till utvecklingen mot ett energi- och resurseffektivare och därmed hållbarare samhälle. Medlemskapet innebär att vi:

  • medverkar i frontlinjen vad gäller energieffektivisering i flerbostadshus
  • får stöd för att demonstrera och utvärdera ny teknik i våra byggnader
  • får delta i utvecklingsprojekt inom våra intresseområden
  • får tillfälle att nätverka, diskutera, lära och inspireras av andras kunskaper och erfarenheter
  • har möjlighet att visa upp vårt energieffektiviseringsarbete vid seminarier, konferenser och på bebostad.se
  • har en representant som medverkar vid medlemsmöten och hanterar kommunikationen med nätverket
  • är ambassadörer för BeBo och sprider kunskap internt och externt om projektresultat, verktyg och hjälpmedel
  • har möjlighet att påverka och utveckla BeBos inriktning och verksamhet genom att vara aktiva och delta i BeBos aktiviteter
  • För mer info om BeBo, se www.bebostad.se