Press och media

Trappuppgången

Vår tidning Trappuppgången ges ut av Eskilstuna Kommunföretag två gånger om året.
Den trycks i 50.000 exemplar och delas ut till alla hushåll i Eskilstuna.

Grafisk profil

Kommunfastighets grafiska profil (pdf)

Sociala medier

Följ oss gärna på:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Kontakt

För press- och informationsfrågor, kontakta Sara Krüger på
tel: 073-950 60 05.