Vanliga frågor om renoveringen

Varför måste stamrenoveringen göras?
Vi gör en stamrenovering för att byta ut alla rörstammar som leder varm- och kallvatten samt avloppsvatten. Stammarna behöver bytas med jämna mellanrum för att undvika vattenläckor. I samband med stambytet renoveras kök och badrum, vilket innebär att det blir ny och fräsch inredning.

Hur lång tid tar renoveringen?
Renoveringen beräknas ta cirka åtta veckor i varje lägenhet. Tidsperioden kan bli längre om det är fuktskador i din lägenhet. Övriga arbeten i ditt hus kan pågå under en längre period, även efter att din lägenhet är klar.

Renoverar ni alla lägenheter i huset samtidigt?
Det skiljer sig från trapphus till trapphus, mer information om hur renoveringen kommer att ske får du på ditt trapphusmöte, som du blir kallad till cirka en månad innan renoveringen startar i din lägenhet.

Installeras det ny ventilation i min lägenhet?
Ja, det installeras ett så kallar FTX-system. Det innebär att det installeras ett fläktrum på vinden eller i källaren, vilket bidrar till att det blir bättre flöde på till- och frånluft. I din lägenhet kommer det att dras kanaler som leder bort använd luft och tillför ny friskluft. Det installeras även ett värmeåtervinningsaggregat som tar tillvara värmen i frånluften innan den leds ut från huset.

Var kommer jag att kunna hämta vatten när vattnet är avstängt i lägenheten?
Det kommer att finnas bodar på innergården eller tappvattenställe i källaren.

Var kommer jag att kunna låna toalett och dusch?
På innergården finns det toalett- och duschbodar samt en tvättstugebod som hyresgästerna får använda. Det finns även möjlighet att få en så kallad ”porta potti”, en flyttbar toalett som inte kräver anslutning till vatten eller avlopp i din lägenhet.

Handdukstorken, går den på el eller varmvatten?
Den kommer vara kopplad på varmvattenledningarna. Den påverkar alltså inte elförbrukningen i din lägenhet.

Var gör jag av min tvättmaskin/diskmaskin under renoveringen?
Har du en egen tvätt- eller diskmaskin installerad i din lägenhet kommer den att kopplas ut och kopplas in igen utav entreprenören, förutsatt att den är fackmannamässigt installerad från början. Tvätt- eller diskmaskin kommer att placeras på lämplig plats i din lägenhet under renoveringstiden.

Vad blir det för spis/ugn?
Det blir en 60 cm bred spis med keramikhäll och varmluftsugn.

Hur lång tid kommer elarbetet att ta? Blir det jordad el?
Elarbetet beräknas ta cirka en vecka per lägenhet och det blir jordad el. Det kommer att installeras ny elcentral, automatiska säkringar, jordfelsbrytare, nya eluttag och strömbrytare i din lägenhet.

Kommer mina lampor att passa i de nya eluttagen?
Är det äldre lampor kommer dessa inte att passa i de nya uttagen. I lokalen, Örtakällaren, kommer det att finnas visningsbilder på hur den nya kontakten kommer att se ut så du vet vad du behöver köpa till dina lampor. Det är hyresgästens eget ansvar att byta kontakter på sina lampor om det behövs.

Hur gör jag med mitt husdjur under renoveringstiden?
Vi råder dig som har möjlighet att lämna bort ditt husdjur under renoveringstiden. Det kommer att bullra och damma en hel del. Har du inte möjlighet till det råder vi dig till att begränsa husdjuret till ett speciellt rum.

Fungerar mina vanliga lägenhetsnycklar under renoveringen?
Ja, du använder dina vanliga lägenhetsnycklar under hela renoveringstiden. För din och vår säkerhets skull installerar vi ett särskilt låssystem där det kommer att installeras en läsare på din lägenhetsdörr. Hantverkarna kommer bara in genom dörren med ett behörigt id-kort, måndag-fredag klockan 07.00-16.00.

Hur fungerar det med försäkringar under renoveringen?
Entreprenörerna har en egen försäkring som skyddar om något skulle hända under arbetstid när renoveringen pågår. Hemförsäkringen gäller som vanligt i din lägenhet.

Har du ingen hemförsäkring, rekommenderar vi dig att ordna en så fort som möjligt för din egen säkerhets skull.

Här kan du läsa mer om hemförsäkringen!

Kontakta oss

Verksamhetsbilder Eskilstuna Kommunfastigheter 2016 Foto: Per Groth
Om du har frågor om renoveringen är du välkommen att kontakta mig, Josephine Bitschnau.
016- 16 75 38
Skicka e-post