Bild på två fastigheter i Odensala en grön sommardag.