Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy fastställd av styrelsen 2021-08-18

1. Inledning

Kommunfastighet kärnvärden, Trygghet, Service och Utveckling ska kännetecknas i allt vi gör i vårt företag.

2. Syfte

Policyn syftar till att beskriva hur Kommunfastighet hyr ut sina bostäder, kommersiella lokaler, övriga lokaler, parkeringsplatser, garage mm.

3. Regler Bostadskön

3.1 Bostadssökande ska registrera sig via mina sidor på Kommunfastighets hemsida. Om den bostadsökande inte har tillgång till dator ges möjlighet till brevstöd. Från första registeringsdagen räknas poängen. Ett poäng per dag. Den bostadssökande måste varje 6:e månad personligen logga in sig på mina sidor för att behålla sina poäng. De som har brevstöd måste antingen besöka kontoret eller ringa och meddela att de vill stå kvar i kön var 6:e månad. Om den bostadsökande glömmer att gå in på mina sidor eller glömmer att meddela Kommunfastighet förlorar den sökande sina poäng. Poängen går inte att få tillbaka. Ett undantag finns om personen har haft sjukhusvistelse och kan visa intyg på det. Då kan poängen återställas.


3.2 Det är ej tillåtet att använda tredjepartstjänster för att registrera sig på Mina Sidor samt för att stå i Bokön.


3.3 Registrering kan ske från 16 års ålder.


3.3 Kötiden är personlig och kan inte överlåtas. Kötiden kan inte läggas ihop av två parter för att erhålla högre poäng när den bostadsökande söker lägenhet.


3.4 För boende hos Kommunfastighet erhåller man bopoäng. Ett poäng per dag från den dag kontraktet börjar gälla. Bor kunden kvar i samma lägenhet under 5 år erhåller kundenen 500 extra bopoäng, år 10 ytterligare 500 poäng osv.


3.5 Flyttar kunden från Kommunfastighet förlorar kunden sina bopoäng. Det gäller även om kunden flyttar internt, då försvinner bopoängen och nya bopoäng börjar räknas från dag 1 i den nya lägenheten. Poängen försvinner vid uppsägningstillfället.


3.6 Vid separation, om två personer är skrivna på kontraktet och ska separera har den som ska flytta samma bopoäng att söka ny lägenhet som den som ska bo kvar i lägenheten. När nytt kontrakt skrivs på den person som flyttar till ny lägenhet hos Kommunfastighet förlorar den personen sina bopoäng och börjar samla nya bopoäng i den nya lägenheten. Den som bor kvar i lägenheten behåller sina bopoäng. Flyttar personen från Kommunfastighet förlorar vederbörande sina poäng.

3.7 Om två personer som bor tillsammans där endast en är kontraktsinnehavare och de ska separera gäller att den som ska flytta från lägenheten ska har varit stadigvarande mantalsskriven på adressen under samma tidsperiod som kontraktinnehavaren. Kontraktsinnehavarens bopoäng gäller då för att kunna söka ny lägenhet hos Kommunfastighet.
Har personen flyttat in vid en senare tidpunkt och paret lever under äktenskapsliknade förhållande gäller bopoängen från den tid när personen varit mantalsskriven på adressen.


3.8 Om en person som står i Kommunfastigheters bostadskö, men inte bor hos Kommunfastigheter, avlider och inte har en medsökande make/maka, eller registrerad sambo som medsökande, har den efterlevande maken/maka, eller registrerad sambo möjligheten att ta över köpoängen. Båda parter ska ha varit mantalsskrivna och bott tillsammans på den gemensamma adressen. Detta ska ske i nära tid när dödsfallet inträffade.


4. Uthyrning av lägenhet

4.1 Bostadssökande anmäler sitt intresse via inloggning på Kommunfastighets hemsida där samtliga uthyrningsbara lägenheter publiceras. Max tre intresseanmälningar kan man ha samtidigt.

4.2 Lägenheterna ligger ute publikt i 7 dagar på hemsidan. Efter 7 dagar försvinner den lediga lägenheten från hemsidan. En matchning görs i hyressystemet för att de som har brevstöd ska kunna få ett erbjudande om ledig lägenhet, om önskemålet matchar. Erbjudande om att titta på lägenheten skickas ut till de personer som har högst kö poäng. Erbjudandet syns på hemsidan under mina sidor och ett mejl skickas även till den sökandes mejladress. Den bostadssökande ansvarar själv för att uppgifterna stämmer. Kunder som har brevstöd får ett erbjudande med post.


5. Köpoängen berörs

5.1 De sökande har 5 dagar på sig att titta på lägenheten och sedan svara om man vill ha lägenheten eller inte. Tackar kunden nej eller inte bryr sig om att svara på 5 erbjudanden om visning under ett halvår blir kunden spärrad i 6 månader från att söka lägenhet. Köpoängen berörs inte av spärren.

5.2 Bostadsökande som tackar ja till att hyra lägenheten och därefter ångar sig, spärras 6 månader från vidare intresseanmälningar. Köpoängen berörs inte av spärren.

5.3 Bostadssökande som tackar ja till att hyra lägenheten och hyresavtalet är uttaget men inte undertecknat avtalet förlorar sina poäng och spärras 6 månader från att kunna registrera sig igen på mina sidor.

5.4 När hyresavtalet är uttaget nollställs alltid poängen. Därefter räknas boendetid, 1 poäng per dag. Om kunden vill flytta, aktiverar kunden sina bopoäng och kan börja söka ny lägenhet. Den hyresgäst som inte har tillgång till dator kan meddela Hyresenheten som aktiviverar bopoängen och skriver in i kundens önskemål om lägenhetsstorlek och bostadsområde. Kunden är spärrad från att söka ny lägenhet i 6 månader från inflyttning.

6. Vem får hyra hos oss?

6.1 Den bostadssökande ska vara fyllda 18 år för att kunna teckna hyresavtal.

6.2 Den/de som söker ska kunna visa godkänd inkomst som:

 • Lön från anställning/egen verksamhet
 • Pension
 • Studiemedel (CSN + ev. studiebidrag)
 • A-kassa
 • Etableringsersättning – intyg, samt hur många månader som är förbrukade av den totala ersättningstiden. Hyresnivå ska motsvara den som försörjningsstöd godkänner i motsvarande fall om kunden inte har etableringsersättning utan försörjningsstöd.
 • Ersättning från Försäkringskassan. (Föräldrapenning, sjukersättning, aktivitetsersättning el dyl.).
 • Försörjningsstöd med styrkt hyresnivå av Eskilstuna kommun.

6.3 Från och med den 1 januari år 2020 ska den som söker lägenhet i stadsdelen Brunnsbacken, Fröslunda och Lagersberg visa inkomst som:

 • Lön/anställning på minst 6 månader – skriftligt arbetsintyg/anställningsbevis ska uppvisas. Anställningen ska pågå 6 månader framåt från inflyttning.
 • Pension
 • CSN – uppvisade av beviljat studielån, samt uppvisade av antagningsbesked som visar vilken högskola man studerar på ska lämnas. Om den studerande har uppehåll från studier godkänns det inte som studerande med CSN.
 • Andrahandsuthyrning – krävs godkännande från hyresvärden. Den som ska hyra i andra hand omfattas av uthyrningsreglerna om inkomst.
 • Direktbyten – krävs godkännande från hyresvärden. Samma regler om inkomst gäller för den som vill byta lägenhet.
 • Om det finns medsökande gäller samma villkor om den medsökande sökt tillsammans med huvudsökande.

Undantag:

 • Omflyttning inom stadsdelen godkänns enligt 6.2

7. Prövning av dig som sökande

 • Kreditupplysning tas på alla nya kunder i samband när lägenheten ska erbjudas.
 • Kontroll görs mot inkassobolag.
 • Den sökande ska kunna visa goda referenser från tidigare boende (om det varit hos en annan fastighetsägare) och att hyresinbetalningarna skett i tid.
 • Referens ska lämnas om den sökande varit andrahandshyresgäst.
 • Kontroll att uppgifter om anställning görs hos uppgiven arbetsgivare.
 • Uppsägningsbekräftelse ska visas från nuvarande lägenheten om kunden varit hyresgäst hos annan fastighetsägare.
 • Om den sökande har för låg inkomst kan borgen i vissa fall godtas om kunden har fast anställning eller ett vikariat på minst 9 månader. Krav på borgenären är fast anställning och att inga betalningsanmärkningar eller skulder finns hos Kronofogden. Borgenären får endast ha ett borgensåtagande hos Kommunfastighet eller annan hyresvärd.

8. Den sökande godkänns inte om:

 • hyresskuld finns till Kommunfastighet eller annan fastighetsägare
 • fakturaskuld till Kommunfastighet
 • det finns betalningsanmärkningar av betydelse. Undantag kan göras om det rör sig exempelvis om underhållsstöd, personlig konkurs vid eget företag, sålt fastighet med förlust. Hänsyn kan tas till om fungerande avbetalningsplan finns hos Kronofogden eller inkassobolag och om kunden har en tillsvidareanställning
 • det finns skuld hos Kronofogden av betydelse
 • kunden blivit vräkt eller uppsagd på grund av störningar, olovlig andrahandsuthyrning eller för sena inbetalningar av hyran inom 2 år hos Kommunfastighet eller annan hyresvärd. Har kunden blivit uppsagd från Kommunfastighet ska kunden ha haft kontrakt hos annan fastighetsägare innan kontrakt hos Kommunfastighet kan erbjudas igen.
 • Om den sökande får avslag från att hyra sökt lägenhet spärras den sökande från att göra ytterligare intresseanmälningar så länge omständigheterna kvarstår. Den sökande behåller sina poäng och när den sökande kan påvisa att situationen ändrats som släpps spärren igen.

9. Vid omflyttning/internflytt hos Kommunfastighet

9.1 Vid omflyttning inom Kommunfastighet ska lägenheten besiktas innan nytt hyresavtal kan tecknas. Om det är onormalt slitage i lägenheten eller om det finns skador i lägenheten kommer detta att debiteras kunden. Fakturan ska vara betald innan ny lägenhet erbjuds och hyresavtal kan tecknas. Ingen avbetalningsplan på fakturan godkänns vid flytt till ny lägenhet.

9.2 Kontroll av eventuella störningar görs hos förvaltningen AO Bostad samt kundens hyresinbetalningar. Finns det 2 inkassokrav det senaste året godkänns inte flytt till ny lägenhet.

10 Efter inflyttning

10.2 När det gäller uthyrning av lägenhet ska det vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktinnehavarens eget bruk. Kunden ska vara folkbokförd på lägenheten och adressen.

10.3 Kontroll görs efter 2 månader att kunden mantalsskrivit sig på adressen.

Undantag från regler i bostadskön

11.1 Kommunfastighet erbjuder upp till ca 60 lägenheter årligen avsedda för bostadssociala ändamål enligt ägardirektiv och styrelsebeslut. Det är till personer som av sociala eller andra skäl inte kan få en egen bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Avtalen tecknas med Eskilstuna kommuns förvaltningar. De i sin tur hyr ut lägenheten i andra hand. I stadsdelarna Brunnbacken, Fröslunda och Lagersberg kommer inga lägenheter att erbjudas.

11.2 Möjlighet till överskrivning till eget första hands hyresavtal kan ske tidigast efter 6 månader och då med 3 månaders uppsägningstid. Detta under förutsättning att andrahandshyresgästen betalt sin hyra i tid, skött sitt boende och inte fått några mer skulder under tiden, än de som fanns vid andrahandsavtalets början. Det får heller inte finnas någon tidigare skuld till Kommunfastighet.

11.3 Jobbförtur/näringslivsförtur möjliggör att flytta till Kommunfastighet på grund av att man kommer att få ett arbete i Eskilstuna kommun. Företaget ska ha sin verksamhet i Eskilstuna kommun och arbetet ska utgå från Eskilstuna. Ansökan görs på blankett från hemsidan. Om möjligt kan max 10 förturslägenheter per år erbjudas. Följande gäller för att ansökan ska behandlas:

 • Registrerad i vår bostadskö
 • Nyanställning 100 %, tillsvidareanställning
 • Anställningsintyg ska bifogas ansökan
 • Vid ansökan ska den sökande vara boende och folkbokförd på annan ort
 • Den sökande ska ha för avsikt att permanent mantalsskriva sig i Eskilstuna
 • Det ska vara längre än 10 mils pendlingsavstånd enkel resa från Eskilstuna centrum eller en timmes enkel resa med kollektivtrafik.
 • Ett lägenhetserbjudande, om möjligt inom ca 1-10 km från arbetsplatsen. Tackar den sökande nej till erbjudande om anvisad lägenhet försvinner möjligheten till förtur.
 • Endast storlek på lägenheten och hyresnivå kan önskas, ej område. Det går inte att önska radhus eller liknande. Finns krav på hiss eller andra specifika krav på boendet, ska intyg bifogas ansökan
 • Om man är bosatt utanför EU ska giltigt arbetstillstånd och uppehållstillstånd (kopia) bifogas ansökan
 • Prövning enligt punkt 7 och 8

Det finns ingen garanti att lägenhet kan erbjudas även om den sökande uppfyller alla krav. Handläggningstid från att komplett ansökan är ca 4 veckor.

11.4 Hyresgäster som inte kan bo kvar i sin lägenhet i samband med rotrenovering, kan erbjudas att få flytta till en färdigrenoverad lägenhet i samma område om möjlighet finns. Målhyran betalas direkt vid flytt till lägenheten. Köpoängen nollställs vid kontraktsskrivning.

11.5 Projektlägenheter avställda för evakuering, kan undantagsvis erbjudas till evakuerad hyresgäst. Köpoängen nollställs vid kontraktsskrivning.

11.6 Lägenhet som ska stamrenoveras och där hyresgästen säger sig inte kunna flytta flera gånger eller inte har råd att kunna betala den nya hyran kan ansöka om förtur till annan likvärdig lägenhet av samma eller annan storlek. Ansökan om förtur sker i samråd med projektsamordnaren. Om erbjuden lägenhet inte godtas erbjuds inga fler lägenheter. Köpoängen behålls vid kontraktsskrivning.

Bostad direkt och korttidskontrakt

12.1 Lägenheter som har publicerats på hemsidan och av någon anledning inte blir uthyrd kan i undantagsfall publiceras som Bostad direkt på hemsidan. För Bostad direkt gäller inga kö poäng. Utan det är den person som först anmäler sig som har möjlighet att hyra lägenheten efter den rutin som finns för att bli godkänd som hyresgäst.

12.2 Om kunden ångrar sig oavsett skäl och inte vill ha lägenheten spärras kunden från att söka ny lägenhet under 6 månader. Köpoängen berörs inte.

12.3 Projektlägenheter som ställs av för framtida evakuering i samband med rot-renovering kan hyras ut på korttidskontrakt utan besittningsskydd. Hyresavtalet gäller under förutsättning att hyresnämnden godkänner avstående av besittningsskydd. Godkännandet gäller max 4 år. Köpoängen berörs inte.

Ungdomslägenheter
13.1 Det finns några 3- och 4 rumslägenheter kvar i våra bostadsområden som är avsedda för ungdomar mellan 18-26 år. Lägenheterna hyrs endast ut till ungdomar som inte har ett gällande hyresavtal hos Kommunfastighet. Under de två första åren har kunden 2.000 kr/månad i rabatt och under de två följande åren 1.000 kr/månad i rabatt under förutsättning att kunden håller sig inom åldersspannet 18-26 år. Kunden har möjlighet att bo kvar i lägenheten efter att rabatten upphört. Lägenheterna håller på att avvecklas i samband med kundens uppsägning av lägenheten. Inga nya uppgörelser görs.

13. Lägenheter Unga vuxna

13.1 Upp till 15 mindre lägenheter, 1 – 2 rum och kök ska erbjudas till unga vuxna med start oktober 2019. Inkomstkrav enligt 6.2 och 6.3. De lägenheter som blir avsedda för unga vuxna, ska kunden i början av sin hyrestid vara inom åldersspannet 18-24 år för att kunna teckna hyresavtal. När kunden passerar maxålder har kunden rätt att bo kvar i lägenheten.

14. Studentlägenheter

14.1 Lägenheterna förmedlas i dagsläget av Bostad Eskilstuna. Ingen kötid hos Kommunfastighet behövs. Den sökande registrerar sig på hemsidan hos Bostad Eskilstuna. Den blivande kunden ska vara högskolestuderande eller börja studera på Mälardalens högskola. Uppgift om den nya kunden skickas till Kommunfastighet för kontroll och uttag av kontrakt.

14.2 De aktuella hyresvillkoren är 3 månaders uppsägningstid. Kunden betalar hyra alla månader utom juni och juli som är hyresfria. Det är inte möjligt att teckna hyresavtal och börja hyra lägenheten med en hyresfri månad.

15. Seniorlägenheter och Trygghetsboende

15.1 Seniorlägenheterna är avsedda för personer fyllda 65 år och äldre. Fastigheten är tillgänglighetsanpassat genom att det finns hiss. Seniorboendet är tänkt för äldre och ingen person som är yngre är 50 år ska bo där.

15.2 Om det är ett gift eller sammanboende par och en av parterna är under 65 år skrivs inte den personen med på hyresavtalet. Vid eventuellt dödsfall får den andre parten möjlighet att ta över avtalet. Kontroll görs alltid enligt punkt 5.

15.3 Trygghetsboende är en boendeform erbjuder utökad service och gemenskap med andra boende i fastigheten. I boendet finns det möjlighet att delta i gemensamma måltider och övriga aktiviteter som de boende tillsammans tar ansvar för att bestämma innehållet i. För att kunna erhålla en lägenhet i ett trygghetsboende ska man vara över 70 år. Tillträde till en lägenhet kan tidigast ske det år en i hushållet fyller 70 år. Ingen person som är yngre än 60 år ska bo i trygghetsboendet.

15.4 Speciella köregler för trygghetsboende.

 • Egen kö – trygghetsboende
 • För att ställa sig i Kommunfastighets bokö avseende trygghetsboende ska man ha fyllt 65 år.
 • Den som bor hos Kommunfastighet kan inte tillgodoräkna sig boendepoäng för att erhålla en lägenhet i ett trygghetsboende. De som står i vår vanliga bostadskö kan inte heller tillgodoräkna sig sina kö poäng därifrån.
 • Den står i bostadskön för trygghetsboende ska minst var 6:e månad logga in på Mina sidor för att behålla sin köplats. Om man inte har tillgång till dator kan man meddela Kommunfastigheters Kundcenter att man avser att stå kvar i bostadskön. Den som står i bostadskön ansvarar alltid för att lämnade uppgifter är uppdaterade.
 • När man erhåller en lägenhet i ett trygghetsboende nollställs poängen i samtliga bostadsköer för lägenheter. De som bor i trygghetsboende får inte några boendepoäng.
 • För att samla nya köpoäng måste man på nytt anmäla sig till vår vanliga bostadskö eller till bostadskön för trygghetsboende.

16. Uppsägning av lägenhet

16.1 Uppsägning kan ske tidigast till det månadsskifte som inträffar efter 3 månader från uppsägning. Det gäller även vid omflyttning inom Kommunfastighet. En månads uppsägningstid gäller vid dödfall om uppsägningen sker inom 1 månad från det när dödsfallet inträffade.

17. Dubbla hyror

17.1 När kunden ska flytta till ny lägenhet hos Kommunfastighet uppkommer det oftast dubbla hyror. Avbetalningsplan kan upprättas om betalningsförmågan bedöms tillräcklig på den gamla lägenheten. Hyran kan delas på max 2 tillfällen. Avbetalningsplan godkänns inte för de som har försörjningsstöd eller etableringsersättning om inte socialförvaltningen ger sitt medgivande till dubbla hyror.

18. Andrahandsuthyrning

18.1 Hyresgäst ansöker om tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand på blankett “Ansökan om andrahandsuthyrning”. Blanketten lämnas till hyresenheten för godkännande. Handläggningstid är ca 4 veckor från att en komplett ansökan lämnats in. Andrahandsuthyrning ges för max 1 år per ansökningstillfälle.

 • Tillfälligt arbete på annan ort (anställningsavtal och hyresavtal på nytt boende ska bifogas ansökan).
 • Prov bo med sambo. Tillåts max 6 månader. Upplysning om vem man ska prova att bo ihop med ska lämnas, samt kopia på dennes hyresavtal om det avser en hyreslägenhet.
 • Studier på annan ort. Antagningsbesked och kontrakt på boendet på studieorten ska bifogas ansökan.
 • Andra skäl – ska styrkas av intyg, t.ex. längre utlandsvistelse. Allt ifrån adress där man ska bo, bokningsbekräftelser, flygbiljetter etc. Fullmakt till en person som kan företräda kunden när denna inte finns i landet.

19. Överlåtelse av lägenhet

19.1 I särskilda fall kan överlåtelse av hyreskontrakt till annan person godkännas. Det kan vara dödsfall där den ene maken eller sambon avlidit. Krav på mantalsskrivning och att paret har levt under äktenskapsliknande förhållande krävs för godkännande.

Det kan även vara separation. Barn som stadigvarande bott tillsammans och vårdat förälder i hemmet kan ha möjlighet att ta över kontraktet. I alla ovan nämnda fall får den som tar över hyresavtalet även ta över boendepoängen. Den som tar över hyresavtalet tar även över ansvaret för eventuella skador som finns i lägenheten.

20. Uthyrningsprocessen vid nyproduktion

20.1 Lägenheterna publiceras på hemsidan. Köpoäng gäller enligt punkt 4.1 och 4.2.

20.2 De lägenheter som inte blir uthyrda publiceras som ” Bostad direkt” Inga kö- poäng krävs. Först som anmäler sig har möjlighet att få lägenheten efter kontroll enligt punkt 6. Om kunden ångrar sig oavsett skäl och inte vill ha lägenheten spärras kunden från att söka ny lägenhet under 6 månader. Köpoängen berörs inte.

20.3 Finns det fortfarande outhyrda lägenheter enligt punkt 20.2 publiceras dessa åter enligt punkt 20.1.

20.4 Under de första 2 åren från första inflyttning betraktas fastigheten som ett nybyggnadsobjekt vilket innebär att uppsagd lägenhet sker enligt uthyrningsprocessen för nyproduktion. Punkt 20.1, 20.2 och 20.3.

20.5 Eskilstuna kommuns förvaltningar erbjuds 15 % av lägenheterna nyproduktion.

20.6 För att underlätta internflytt till nyproducerade lägenheter får nuvarande hyresgäster två månaders uppsägningstid. Prövning av sökande sker enligt punkt 6.2, 7, 8 och 9. Nyproduktionslägenheter är de lägenheter som är byggda from 2015 och framåt. Det gäller inte för de lägenheter i nyproduktion som publiceras enligt punkt 20.2.

21. Trångboddhet

21.1 Det hårda trycket på lägenheter i Eskilstuna bidrar till att många tränger ihop sig och bor allt för trångt i samma bostad. För att förhindra osunda boendeförhållanden, dels som bor trångt, för kringboende som påverkas, har Kommunfastigheter riktlinjer för max antal personer per lägenhet.

21.2 Antal personer i hushållet ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och utrustning. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten bedöms från fall till fall. Undantag finns för föräldrar med många barn och när lägenheten är större än normalt.

21.3 Riktlinje boende per lägenhet:

1 rok < 49 kvadratmeter: max tre personer
2 rok < 70 kvadratmeter: max fyra personer
3 rok < 90 kvadratmeter: max sex personer
4 rok < 110 kvadratmeter: max åtta personer
5 rok < 120 kvadratmeter: max tio personer

22. Uthyrning av parkeringsplats/garage

22.1 Erbjuds i första hand boende i fastigheten/området. Parkeringsplatsen aviseras alltid på samma avi som bostaden. Vid uppsägning av lägenheten upphör även parkeringsplatsen vid samma tidpunkt.

22.2 Om extern kund finns (som inte bor i fastigheten) kan parkeringsplats/garage erbjudas om det inte finns någon kö. Parkeringsplatsen/garagets hyra beläggs då med moms. Gäller även om Kommunfastighets kund vill hyra en annan parkering eller garage i ett annat område. Överlåtelse av parkeringsplats eller garage godkänns inte.

23. Förråd

23.1 Lediga förråd publiceras på hemsidan. Ingen kötid eller poäng behövs utan den som anmäler sig blir kontaktad för visning och samtal. Prövning görs enligt punkt 6.

24. Lokaler

24.1 Kommersiella lokaler publiceras på hemsidan. Dessa lokaler publiceras utan hyra eftersom hyra och hyresvillkoren förhandlas. Prövning enligt punkt 6 och eventuellt övriga referenser tas.

24.2 Bankgaranti eller borgenär kan krävas i vissa fall och speciellt om det är nystartade företag.

24.3 Ansökan om överlåtelse av lokalkontrakt sker på särskild blankett. Inom 3 veckor ska Kommunfastighet svara nuvarande kund om vi godtar den nya kundenen. Prövning enligt punkt 6.