Lagersbergsprojektet

– ett hållbarhetsprojekt

Bostadsområdet Lagersberg med sina 430 lägenheter byggda i slutet av 60-talet, ligger naturskönt ca 3 km från Eskilstuna centralstation. Här finns förskolor, skola med bibliotek och fritidsgård, ett äldreboende, vackra Lagersbergs Säteri samt en kiosk. Här finns också goda bussförbindelser samt närliggande matbutik och kyrkor.

Här har vi initierat ett hållbarhetsprojekt som beräknas pågå i cirka tre år.
Initialt gjordes ett s.k. provhus som stod som referens för kommande satsning.
Byggprojektet startades sedan upp under våren 2012 och har redan kommit en bra bit på väg.

Utifrån sett är det nya läckra fasader som kommer synas mest, men långt mycket mer än så är på gång. Byggnader, teknik, samarbeten och miljöbeteenden ses över med sikte på att halvera energianvändningen och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Projektet drivs i tre parallella delprojekt:

  • Fastigheternas energianvändning ska halveras.
  • Utemiljön ska vara trygg, lättskött, inspirerande och anpassad efter boende och verksammas behov.
  • Boende och aktiva i området ska inspireras till ett medvetande kring miljö och energifrågor.

Projektet ska även bidra till ökad sysselsättning, bostadsområdets ökade attraktivitet samt ökad trivsel och trygghet i bostadsområdet.

Arbetsnamnet är ”Sköna Gröna Lagersberg”

Projektet tar initiativ utifrån fastighetsägarperspektiv, inom ramen för affärsmässig samhällsnytta, men många behov sträcker sig längre än så varför vi också samverkar med boende och andra aktörer som stärker bostadsområdet.

Det kan handla om utemiljön, recycling, sophantering, odling, miljökunskap, energispartips, utbildning, kultur och mycket mer – den röda tråden i projektet är GRÖN.

Många härliga samarbeten pågår så tveka inte att fråga oss om du vill veta mer eller läs mer i vår folder.

Fakta

Benämning: Lagersberg
Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Antal lägenheter: 430
Entreprenör i Byggprojektet: NCC
Delprojektledare Bygg: Camilla Karlsson/Mikael Rehnholm
Delprojektledare Utemiljö: Katarina Einarsdotter/Roger Olsson
Samordnande projektledare samt delprojektledare ”Hållbart beteende”: Charlotte H.Kindmark