Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Pool & studsmatta

Några av sommarsäsongens roligaste aktiviteter är ju att bada och hoppa studsmatta. Vi har tagit fram några råd och riktlinjer för att aktiviteterna ska fortsätta att vara sommarens bästa! 

Gemensam mark

Det är inte tillåtet att ställa upp studsmattor, badbassänger och pooler på allmän eller gemensam mark, det vill säga marken mellan husen. Kfast har ingen möjlighet att bevaka att användning sker på ett ofarligt eller korrekt sätt.

Egen hyrd mark (tomt/uteplats)

Om du som hyresgäst vill ha en pool, studsmatta på den mark du hyr, det vill säga tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig. Du måste därför se till att inga barn eller obehöriga obevakat kan använda den.

Särskilda regler kring pooler

En plaskdamm med maximalt 20 cm vattendjup behöver inte ha särskilt skydd. Bassänger och pooler djupare än 20 cm på tomtmark ska ha skydd mot barnolycksfall:

  • Ett minst 0.9 m högt staket runt poolen. Grind ska inte kunna öppnas av barn.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät ska täcka poolen när man inte använder den.
  • Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.

Tänk också på

  • Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten.
  • Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.
  • Visa hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustning, badande etc.