Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Nycklar & taggar

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på – både när det gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här får du information över sånt som är viktigt att komma ihåg. Vi ger dig även information vad elektronisk nyckelhantering innebär. 

Vad gäller för nyckelhantering vid flytt?

Vid månadsskifte är det många hyresgäster som besöker oss för att hämta och/eller lämna nycklar. Med anledning av Covid-19, så hjälps vi åt att minska smittspridningen genom att inte möta fler personer än nödvändigt genom följande steg:

  1. Lämning av nycklar sker mellan klockan 7.00 -12.00.
  2. Hämtning av nycklar sker mellan klockan 12.00 -16.00. Ett tips är de flesta brukar komma mellan kl. 12 och 14, om du kan justera din tid för hämtning så gör gärna det.
  3. Vid nyckellämning och/eller nyckelhämtning kommer vi för närvarande att dela ut nummerlappar vid ingången och be dig att vänta utomhus om det är kö.
  4. Boka gärna ett besök tidigare eller senare. Om du har möjlighet att lämna dina nycklar innan månadsskiftet eller hämta dina nycklar efter månadsskiftet så får du gärna boka en tid genom att kontakta oss via e-post på kundcenter@kfast.se eller telefon på 016-16 75 16 för att boka en tid. På så sätt slipper du att besöka vårt Kundcenter samtidigt som många andra hyresgäster

Hur vet jag hur många nycklar som ska lämnas tillbaka?

Be att få en kopia på nyckelkvittens innan flyttdagen så kan du stämma av vilka nycklar som tillhör din lägenhet. Tex nycklar till tvättstuga, källare och postbox. Om någon nyckel saknas blir du debiterad för låsbyte, kostnaden varierar beroende på vilken typ av lås du har till din lägenhet.

Elektronisk nyckelhantering

Kfast har i vissa fastigheter monterat elektroniska nyckelsystem med så kallade taggar. Det innebär att en plastbricka eller ett plastkort hålls mot en läsare för att till exempel låsa upp en dörr.

Behandling av elektroniska nyckelsystem utförs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Så hanterar vi våra elektroniska nyckelsystem

Vi lägger in nyckelidentiteter och lägenhetsnummer för att systemet ska kunna användas till att öppna dörrar, boka tvättider och liknande.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att underlätta hanteringen av nycklar för hyresgäster och bostadsföretag. Den lagliga grunden är dels att upprätthålla hyresavtalet så att hyresgästen får tillträde till lägenhet och gemensamma utrymmen, dels intresseavvägning. Några uppgifter behöver dock inte sparas för att upprätthålla hyresavtalet utan det är framförallt med stöd av intresseavvägning som uppgifter behandlas. Behandlingen av personuppgifter i ett elektroniskt nyckelsystem är nödvändig för att hyresgäster ska kunna boka tvättstuga och för att debitering ska kunna ske när en hyresgäst använt en bokningsbar lokal. I vissa fall kan inpasseringsloggar behöva sparas under en tid för att bostadsföretaget ska kunna utreda störningar med mera i boendet. I dessa fall är den lagliga grunden att styrka ett rättsligt anspråk med anledning av hyresavtalet, det vill säga att få störningen/-arna att upphöra.

Vi sparar bokningar och/eller ut- och inpasseringar för att kunna ta fram statistik över till exempel nyttjandet av våra gemensamma tvättstugor. Uppgifterna avidentifieras efter 14 dagar.

Vi polisanmäler all skadegörelse. Uppgifter ur passageloggar, som gäller gemensamma utrymmen i fastigheten, lämnas till polisen i samband med en polisanmälan.

Personuppgiftsansvarig är Eskilstuna Kommunfastigheter AB. De boende har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om honom eller henne (så kallat registerutdrag) och har även rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade.