Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Styrelsen

Kfast har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Styrelseuppdraget motsvarar en mandatperiod om fyra år. Kfast styrelse består av åtta ordinarie ledamöter. Styrelsens ansvar och befogenheter regleras i aktiebolagslagens 8:e kapital.

Styrelsen sammanträder vanligen tio gånger per år, och vid behov hålls extra styrelsemöten. Vid sammanträdena fattas beslut om investeringar, strategier, redovisning och hyresfrågor. Dessutom får styrelsen vid sammanträdena löpande rapporter om Kfast arbete i många olika frågor som till exempel ekonomi-, arbetsmiljö-, kvalitet,- miljö- och energifrågor.

Protokoll från styrelsens sammanträden hittar du på sidan styrelseprotokoll och årsredovisningar

Styrelsens ordinarie ledamöter

Bertil Andersson (m)
Ordförande

E-post: Bertil Andersson

Leif Thorstenson (s)
1:e vice ordförande

E-post: Leif Thorstenson

Tobias Gustafsson (sd)
2:e vice ordförande

E-post: Tobias Gustafsson

Bert Eriksson (s)

E-post: Bert Eriksson

Miriam Holm (c)

E-post: Miriam Holm

Torgny Zetterling (m)

E-post: Torgny Zetterling

Carin Kuutmann (v)

E-post: Carin Kuutmann

Seppo Vuolteenaho (sd)

E-post: Seppo Vuolteenaho

Fackliga representanter i Kfast styrelse

Paula Sjöberg
(Vision)

Thomas Rudenäs
(Kommunal)

Styrelseprotokoll och årsredovisningar

För dig som är intresserad av att läsa mer om vår verksamhet har vi samlat våra styrelseprotokoll, årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på en och samma sida.

Läs mer