Vy av hus i Gamla stan på hösten.

Organisation

Eskilstuna Kommunfastigheter AB är bolagets juridiska namn med det officiella tilltalsnamnet Kfast. Bolaget ägs till hundra procent av Eskilstuna kommun och ingår i en bolagskoncern, som heter Eskilstuna Kommunföretag AB.

Eskilstuna kommunkoncern arbetar tillsammans mot visionen ”Vårt Eskilstuna 2030”.

Bolagskoncernen

Eskilstuna Kommunföretag AB bildades 1996. Eskilstuna Kommunföretag är moderbolag till dotterbolagen Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Energi & Miljö AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB samt Destination Eskilstuna AB.