Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Vi bygger

Eskilstuna växer och intresset för att bo i Eskilstuna är stort. Därför bygger vi årligen 300 nya bostäder runt om i kommunen. Dessutom bygger vi om och renoverar vi lokaler. Bland annat skolor och äldreboenden samt affärslokaler och idrottsanläggningar.

Som Eskilstunas samhällsbyggande fastighetsbolag utvecklar vi staden, så att livet får plats och platser får liv. Genom vårt ansvar som förvaltare av kommunens lokaler, vårt engagemang för stadens föreningsliv och ambitiösa bostadsbyggande finns vi vid Eskilstunabornas sida genom hela livet.

Kommunala verksamhetslokaler

Förutom att vi erbjuder bostäder så förvaltar vi även Eskilstunas kommunala verksamhetslokaler. Den demografiska utvecklingen med fler unga och fler äldre innebär ett ökande behov av verksamhetslokaler för förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden. Därför driver vi ett flertal projekt för ombyggnation, tillbyggnad och nybyggnation av kommunala lokaler. Följande projekt kan du läsa mer om på Eskilstuna kommuns Stadsutvecklingswebb

Pågående kommunala projekt

Vi utvecklar Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg
Utveckling av Fröslunda Centrum
Ombyggnation av Skogsängsskolan
Nytt vård- och omsorgsboende i Skiftinge
Nytt vård- och omsorgsboende intill Trumslagargården
Om- och tillbyggnation av Spångagården


Anläggningslyftet

Tillsammans med Eskilstuna Kommun utvecklar vi för bredd- och ungdomsidrotten i Eskilstuna. Genom anläggningslyftet renoverar vi ett trettiotal idrottsanläggningar runt om i kommunen. Läs mer om hur vi investerar för Eskilstunas föreningsliv på kommunens hemsida.

Nyproduktion bostäder

Våra nyproducerade bostäder byggs med högt ställda miljökrav. Under året påbörjas vårt första bostadsprojekt som byggs i trä, detta i Skogstorp. Vi har också pågående bostadsprojekt i centrala Eskilstuna, bland annat i Eskilshem som ligger intill Slottsskolan. Det var här som Eskilstunas slott en gång stod och utgjorde stadens hjärta. Du kan läsa mer om våra pågående projekt i listan nedan.

Kommande projekt

Utöver våra pågående byggprojekt har vi alltid nya på gång. Just nu planerar vi för nya bostäder i:

  • Skogstorp
  • Västra Munktellstaden
  • Norra Årby

Dessutom planerar vi fler renoveringar av kommunala verksamhetslokaler. Bland annat på S:t Eskils gymnasium och Tegelvikens skola i Kvicksund.

Mer information om dessa kommer inom kort.

Munktellstaden | Skola och bostäder

I kvarteret Nötknäpparen, precis vid Stiga Sports Arena mitt i Munktellstaden skapar vi plats för en ny fastighet som kommer att rymma en skola, flera bostäder och affärslokaler. Byggnationen påbörjas under vintern 2021.

Stambyte på Östermalm

På Galléengatan stambyter vi och passar samtidigt på att renovera kök och badrum. Dessutom dras el om och vi installerar nya säkerhetsdörrar och postboxar.

Stambyte i Brunnsbacken

56 lägenheter i Brunnsbacken kommer att genomgå en omfattande renovering under 2021. Stambyte görs i samtliga fastigheter och samtidigt blir det renovering av kök och badrum, omdragning av el, fönsterbyte, med mera.

Stambyte i Skogsängen

154 lägenheter i Skogsängen kommer att genomgå en omfattande renovering under 2020-2021. Stambyte görs i samtliga fastigheter och samtidigt blir det renovering av kök och badrum, omdragning av el, säkerhetsdörrar, postboxar, med mera.

Stambyte i Edvardslund

151 lägenheter på Edvardslundsgatan 3-5 kommer att genomgå en omfattande renovering under 2021 – 2023. Stambyte görs i samtliga fastigheter och samtidigt blir det renovering av kök och badrum, omdragning av el, säkerhetsdörrar, postboxar, med mera.

Munktellstaden | Nya bostäder

Norra Munktellstaden växer så det knakar. I området har det byggts och planeras för totalt nio kvarter med ett tusental nya bostäder i olika former. Under vintern 2021/ 2022 står kvarteret Nåjden redo för nya hyresgäster med sina 111 lägenheter.

Sida 1/2