Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Om oss

Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv.

Kfast bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Eskilstuna, från bostäder till förskolor och äldreomsorg. Närmare 15800 Eskilstunabor har sina hem i våra drygt 7000 bostäder med tillhörande lokaler och vi har siktet inställt på att bygga 300 nya bostäder varje år. Vi förvaltar också cirka 560000 kvm kommunala verksamhetslokaler och egna samhällsfastigheter på cirka 68000 kvm däribland Munktellbadet och STIGA Sports Arena. I vår moderna badanläggning, Munktellbadet, utvecklar och erbjuder vi tjänster inom idrottsutövning, simundervisning, motions- och familjebad.

Oavsett om det handlar om bostäder, arbetsplatser eller mötesplatser så har vi ambitionen att driva dem med hög miljöstandard för en hållbar framtid. Vi välkomnar mångfald och bosociala frågor ligger oss varmt om hjärtat. Som samhällsbyggare är vi en central del av Eskilstunabornas vardag och fritid genom hela livet. Vi är certifierade inom fyra områden; miljö, arbetsmiljö, kvalitet och energi.

Vår affärsidé

”Kfast erbjuder och utvecklar attraktiva bostäder, lokaler och tjänster. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande bygger och formar vi till tillsammans framtidens Eskilstuna.”

Vår affär som samhällsbyggande fastighetsbolag i Eskilstuna är att:

Hyra ut och förvalta bostäder och lokaler

Erbjuda tjänster inom vår badanläggning

Bidra till samhällsnyttan, bygga och utveckla stad och landsbygd

Vår värdegrund

Kfasts värdegrund, Trygghet, Service och Utveckling, är basen för hur vi som arbetar här agerar i mötet med hyresgästen, kunden, besökaren och så klart gentemot varandra inom organisationen. Värdegrunden visar hur vi ska agera varje dag och ska leda till ett gemensamt förhållningssätt som tar oss framåt till vår vision. Vi arbetar tillsammans med trygghet, service och utveckling i fokus.

Trygghet, Service och Utveckling.

Sök ledigt

På Mina Sidor kan du hitta alla våra lediga lägenheter. Klicka på läs mer om du är intresserad av läsa mer om våra lediga lägenheter!

Läs mer

Vi bygger (Nyproduktion)

Eskilstuna växer och intresset för att bo i Eskilstuna är stort! Därför bygger vi årligen 300 nya bostäder runt om i kommunen. Dessutom bygger vi om och renoverar vi lokaler. Bland annat skolor och äldreboenden samt affärslokaler och idrottsanläggningar.

Läs mer