4 januari 2023

61 upprustade förskolor och skolor

Ny belysning och utemiljö, nya golvmattor, nymålade väggar och mycket mer – det är resultatet av en satsning på upprustning i kommunens skolor och förskolor som har genomförts av Kfast och Eskilstuna kommun. Totalt har 61 stycken förskolor och skolor fått någon form av underhåll i en satsning värd 30 miljoner kronor.

Vid årsskiftet 2022 avslutades den treåriga satsningen som har gjorts för att rusta upp kommens skolor och förskolor. Totalt 30 miljoner fördelades till varje områdeschef inom affärsområde lokaler på Kfast, som tillsammans med respektive verksamhet i kommunen bestämde vad som skulle göras var. Cirka 2,7 miljoner kronor avsattes till att byta ut alla förskolors träställningar för soltak till metallställningar.

En av skolorna som har blivit upprustad är Rinmangymnasiet, som bland annat fått nya mattor med ljuddämpande funktion, ljudabsorberande plattor, ny belysning och cykelställ.

– Genom skollyftet har vi kunnat genomföra insatser som haft stor inverkan på vår arbetsmiljö både för elever och personal, säger Peter Strömberg, administrativ chef på Rinmangymnasiet.

Verksamheten, fastighetsskötare och lokalvårdare delaktiga

Många av åtgärderna på Rinmangymnasiet, exempelvis målning och kakelarbete, utfördes av Kfasts fastighetsskötare. Både fastighetsskötarna och Kfasts lokalvårdare har varit delaktiga i att komma med input på vad som skulle åtgärdas i fastigheten.

– Jag tycker att det är viktigt att alla som arbetar i lokalerna är delaktiga i upprustningsarbetet, både från kommunen och från oss på Kfast. Vi har olika perspektiv, våra lokalvårdare vet exempelvis vilka golv som är enklast att rengöra och underhålla, säger Kenneth Halonen, områdeschef centrum, affärsområde lokaler på Kfast.

Renoverade slöjd- och hemkunskapssalar

Pengar från Skollyftet har också använts för att rusta upp Årbyskolan, som en del av en större renovering som Kfast och barn- och utbildningsförvaltningen passade på att göra. I Årbyskolan har två slöjdsalar och två hemkunskapssalar från 60-talet renoverats. I hemkunskapssalarna har alla ytskikt, rördragningar, undertak, belysning samt köksinredningarna bytts ut. Dessutom har två av de totalt åtta köken i hemkunskapssalarna fått höj- och sänkbar inredning för att vara tillgängligt för flera. I slöjdsalarna har undertaken, golvet, belysningen och alla gamla hyvelbänkar bytts ut.

– Den här satsningen har vi gjort tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun, som bekostat hälften av upprustningen. Hela satsningen har kostat drygt två miljoner kronor och innebär verkligt ett lyft för det så kallade N-huset i Årbyskolan. Både lärare och elever är väldigt nöjda, säger Sonny Johansson, områdeschef nordöstra, affärsområde lokaler.

Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv!