En vepa utanför en idrottsanläggning. Vepa berättar att Kfast och Eskilstuna Kommun gör ett anläggningslyft på platsen.

29 mars 2021

Anläggningslyft

Kfast genomför tillsammans med Eskilstuna Kommun ett anläggningslyft för idrotten i Eskilstuna. Anläggningslyftet drog i gång redan under april 2020 och planerar att bli färdigt under slutet av 2022. Under dessa tre år ska Kfast och Eskilstuna kommun tillsammans renovera och rusta upp cirka 30 idrottsanläggningar.

Eskilstuna Kommun avsätter 10 mkr årligen samtidigt som Kfast avsätter 6 mkr årligen i underhållsmedel för att under åren 2020–2022 genomföra anläggningslyftet.

Att vi tar hand om och vårdar våra anläggningar är att skapa bra förutsättningar för föreningslivet att bedriva sin verksamhet och genom föreningslivet skapas förutsättningar för god folkhälsa, vilket är positivt och gynnar hela Eskilstuna, säger Mattias Albers Områdeschef Arenor och friluftsliv, Eskilstuna kommun

Under 2020 utfördes cirka 20 renoveringar och upprustningar i Eskilstuna. Fokus under förra året var att utföra akuta åtgärder som kunnat inventeras under 2019.

Jag är väldigt stolt över att Kfast tillsammans med kommunen kan bidra till att skapa trygga och fräscha idrottsanläggningar i Eskilstuna. Tillsammans kan anläggningslyftet skapa skillnad för både ungdomsidrotten och föreningslivet i Eskilstuna, berättar Armina Begovic, projektledare hos Kfast.

Under 2021 arbetar vi vidare med anläggningslyftet och vi kommer fortsätta att fräscha upp några av de anläggningar vi redan besökt under 2020. Sammanlagt planerar vi att renovera cirka 15 idrottsanläggningar, däribland stadens ridanläggningar, som te x Vilsta ridhus och Ekeby ridskola, även idrottsplatser som Årby IP och Orrlidens IP. Tillsammans utvecklar vi bredd- och ungdomsidrotten i Eskilstuna.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden fick i delårsrapport 1 för Eskilstuna kommun i uppdrag att genomföra en inventering och prioritering av underhålls- och reparationsbehov på kommunens anläggningar. Inventeringen visade att större andel av idrottsanläggningar hade stora åtgärdsbehov för att få en god idrottsmiljö.