Bild på Eskilstunaån och Klosterkyrka en höstdag.

6 april 2021

Bolagsstämmor i kommunala bolag för räkenskapsåret 2020

Med anledning av pågående Coronavirus-pandemi kommer årets bolagsstämmor inte att vara öppna för allmänheten.

Den som önskar ställa frågor till de kommunala bolagen, om dess verksamhet, ges möjligheten att skicka dessa skriftligen till anders.andersson@eakf.se eller anu.hellman@eakf.se.

Svar kommer att lämnas till frågeställaren skriftligen. Frågor och svar kommer även att publiceras på aktuellt bolags hemsida.

Det går även bra att beställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2020. Protokoll från stämman kommer att publiceras på respektive bolags hemsida.

På vår hemsida hittar du även alla våra protokoll och tidigare årsredovisningar.