Entrén och framsida på byggnaden av Fogdegatans förskola.

26 mars 2024

Fogdegatans förskola invigd

Kfast har projektlett byggnationen av Fogdegatans förskola som invigdes den 25 mars med bandklippning och rundvandring i de fina lokalerna. 

Den 25 mars invigdes Fogdegatans förskola som ligger i anslutning till Lagersbergsskolan i Eskilstuna. Vår projektledare Sewa Tahernezhad på Kfast har projektlett byggnationen tillsammans med Skanska som varit entreprenör. Byggnationen påbörjades efter sommaren 2022 och målet har varit en modern och ändamålsenlig förskola.

Barnen på förskolan klipper band vid invigningen.


Invigningen skedde i de nya trivsamma lokalerna och bandet klipptes med hjälp av barnen på förskolan. Efter påsklovet flyttar barnen och medarbetarna från Fröslundavägens förskola till den nybyggda förskolan.

Fogdegatans förskola:

Kfast kommer att ansvara för förvaltningen av Fogdegatans förskola.

Tvättställ anpassade för förskolebarnen.

Myshörna för läsning.

Klätterställning på utegården.