Två Kfast-medarbetare i trappa i trapphus.

30 maj 2024

Följ med på underhållsvandring i centrum

Minst en gång per år gör våra områdeschefer och gruppchefer underhållsvandringar i fastigheterna vi förvaltar. Syftet är att få koll på vad som behöver åtgärdas. Följ med på underhållsvandring i några lokaler i centrum, där flera av fastigheterna är från 1800-talet!

Kenneth Halonen, områdeschef, och Eddie Lindberg, gruppchef, möter upp i entrén till Värjan (byggd 1899) på Alva Myrdals gata. De har redan gjort en utvändig kontroll av utemiljön och visar en av de inglasade innergårdarna.

– Här skulle vi till exempel kunna plantera flera blommor, men vi måste fundera på vilken sort. De blommor som fanns tidigare dog av allt fågelbajs från fåglarna som satt i valnötsträdet ovanför rabatten. Valnötsträd är ovanliga i stadsmiljö, så det är inget vi vill ta bort, säger Kenneth.

Kfast-medarbetare pratar med kommunmedarbetare i korridor.

Dialog viktigt

Vi stannar till och pratar med några av kommunens medarbetare som har sin arbetsplats i Värjan. En av dem vill ha hjälp med en trasig rörelsesensor till belysningen i sitt kontorsrum. Eddie frågar om hon har gjort en felanmälan, tar ett foto och skickar vidare frågan till fastighetsskötaren som är huvudansvarig för fastigheten. Totalt jobbar fem fastighetsskötare och 17 lokalvårdare i arbetsgrupp centrum.
– Det är viktigt för oss att ha en daglig dialog med verksamheterna, att inte vänta till exempelvis verksamhetsmötena innan något kommer upp. Det är viktigt att de själva skickar in felanmälan via webben så att de kan följa status på sina ärenden. Alla fastighetsskötare och lokalvårdare rapporterar också om de ser felaktigheter i våra fastigheter, säger Eddie.

Utvecklar fastigheter

Fastighetsskötarna gör yttre ronderingar varje dag och inre ronderingar en gång i veckan. I de mer omfattande underhållvandringarna kontrolleras även saker som golv, belysning, tak, fasad och fönster.
– Vårt uppdrag är att sköta fastigheterna så att de behåller sitt värde, men jag vill också utveckla dem och komma med förslag på vad som kan göras. Det kan exempelvis handla om energibesparande åtgärder, berättar Kenneth.

Kenneth berättar också att verksamhetsanpassningar och förbättringar i fastigheterna som kommunen hyr kan innebära en hyreshöjning för kommunen. Löpande underhållsåtgärder och yttre skadegörelse bekostas av Kfast.

Gymnastiksal med ribbstolar, ringar, fotbollsmål och basketkorg.

Det nya golvet i S:t Eskils gymnastiksal bekostades av underhållspengar. Akustikplattorna innebar en verksamhetsanpassning och därmed en hyreshöjning.

Brandlarmet går

Precis när vi ska gå in i Fristadsskolan (byggd 1951) går brandlarmet där. Skolan utryms och fastighetsskötare som också är anläggningsskötare kommer. Som väl var brann det inte någonstans, och det hela ledde till samtal om ansvar för “säkra platser” och hur de ska testas. Säkra platser är brandceller med möjlighet till direktkontakt med Räddningstjänsten.

Vi skiljs åt i solen utanför skolan och konstaterar att det är mycket som ingår i fastighetsskötsel.
Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv!

I äldre fastigheter kan vi inte byta ut exempelvis fönster och dörrar till något nytt, utan måste restaurera för att behålla det historiska värdet. Den här dörren har specialtillverkats till S:t Eskils gymnastiksal.