Mamma leker med sitt barn

20 februari 2023

Gratis utbildning för mammor med Mamma United

Nu startar Mamma United en ny grupp i Brunnsbacken där du som mamma kan få lära dig mer om bland annat bra matvanor, träning och motion, föräldraskap, arbetsmarknad, ekonomi och kvinnokroppen. 

Mamma United stärker och stöttar mammor och deras barn

Mamma United erbjuder gratis utbildning. Syftet är att ge dig som mamma kunskap om hur du kan påverka ditt och dina barns liv. Du får bland annat lära dig om vilka rättigheter du har, var du kan hitta viktig information och hur du och din familj kan leva ett hälsosamt liv. Under Mamma Uniteds utbildning får du möjlighet att träffa personer som är kunniga inom olika områden, bland annat läkare, dietist, polis och barnmorska. Gruppen träffas en gång i veckan under 12 veckor. Du kommer att få mycket ny kunskap och lära känna andra mammor i Eskilstuna.

Ny grupp i Eskilstuna

Brunnsbacken: Startar 9 mars
Dag och tid: Torsdagar kl. 10:00 – 12:00
Plats: Bellmansgatan 3D (ovanför tvätthallen)
Anmäl dig på www.mammaunited.se

Kontaktperson: Fartun Wahlkvist
Telefon: 072 358 61 09