Fyra personer står på en balkong och pratar, fikar och skrattar.

10 november 2022

Kfast en av tio semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset

Svenska Jämställdhetspriset är en utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genom sin verksamhet har bidragit till ett mer jämställt samhälle. Vinnaren offentliggörs under konferensen Forum Jämställdhet 2023, den 7-8 februari i Malmö.

I november presenterades de 10 bidrag som tagit sig vidare i processen och vi är stolta över att Kfast är en av semifinalisterna.

Kfast vd Fredrik Elf om nomineringen:
– Jag är väldigt stolt över den här nomineringen som Kfast fått och att vi har gått vidare i processen som en av tio semifinalister. På Kfast har vi ett pågående jämställdhetsarbete sedan många år, men vi utvecklar oss också hela tiden och vi på Kfast bidrar på riktigt till ett bättre samhälle. Det känns kul att vårt arbete uppmärksammas.

Totalt 30 bidrag från olika branscher och delar av Sverige har i år nominerats till priset. Läs presentationen av de tio semifinalisterna, tillsammans med ett utdrag som bygger på nomineringstexten.

Motiveringen för Kfast nominering lyder:
”Det kommunägda fastighetsbolaget Kfast är en organisation där jämställdhetsperspektivet är levande i alla led. Med stor glädje, nyfikenhet och motivation har de gjort en enorm förflyttning på bara några år. Jämställdhetsperspektivet är numera etablerat hos styrelse, chefer och medarbetare. De har tagit sig an jämställdhetsintegrering som strategi och anammat det som konkurrensmedel och en tydlig del i arbetsmiljöarbetet. Styrelsen efterfrågar jämställda resultat och Kfast har en proaktiv ledning som utgår från att ett förbättringsarbete kräver ett jämställdhetsperspektiv.
Tack vare att de använder jämställdhet vid kvalitetsgranskningar har de ökat sina hyresgästers nöjdhet samtidigt som de slussat in kvinnor på arbetsmarknaden.
Kfast jobbar hårt för att kvinnor ska få leva ett självständigt liv fritt från våld och sponsrar kommunens kvinnojour samtidigt som de hjälper våldsutsatta kvinnor till eget boende.

Kfast jobbar tydligt utifrån Eskilstunas plan för jämställdhet och visar att ett jämställdhetsarbete inte behöver vara svårt.

Kfast är en förebild för hela Eskilstuna kommunkoncern i att omsätta kommunens plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck ur ett arbetsgivarperspektiv och har insett vikten av att chefer arbetar med våld i nära relation som en arbetsmiljöfråga tillsammans med sina medarbetare.”

Om arbetsmarknadsinsatsen STINA

STINA är en arbetsmarknadsinsats som startats tillsammans med Jobbcentrum i Eskilstuna för att fler kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma in i arbetslivet, få erfarenhet och öka chanserna att bli anställningsbara. De som har anställts är hyresgäster hos Kfast.

STINA står för service, trygghet, integration, nytänkande och arbete.

Idag har STINA-projektet integrerats och blivit ett ordinarie arbetssätt hos Kfast med arbetsmarknadsanställningar såsom introduktionsjobb. De anställda kallas nu miljövärdar.

Pågående jämställdhetsarbete

Genom Kfasts arbete med att minska arbetslösheten, särskilt bland utlandsfödda kvinnor, bidrar vi till Sveriges jämställdhetspolitiska delmål Ekonomisk jämställdhet. Det ökar den ekonomiska självständigheten för de berörda kvinnorna på lång sikt och minskar samtidigt barnfattigdomen.

Under 2022 har Kfast exempelvis påbörjat ett nytt arbetssätt och samarbete med socialnämnden i Eskilstuna för att på ett konkret sätt bidra till långvariga och stadigvarande boendelösningar för våldsutsatta kvinnor. Utöver det bidrar vi på Kfast till att öka tryggheten i våra bostadsområden på olika sätt där områdesträffar och dialog om utvecklingsmöjligheter ur ett jämställdhetsperspektiv är en viktig del.

Nomineringsprocessen

Forum Jämställdhet ansvarar för insamlingen och den initiala bedömningen av nomineringarna. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier och meriter, så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. I november presenterar Forum Jämställdhet de tio bidrag som gått vidare i processen och i början av december utses fem finalister. En extern jury utser sedan en vinnare som kommer presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens som äger rum den 7-8 februari 2023 i Malmö.