Bilden visar byggnaderna med hyreslägenheter i Skogstorp.

25 april 2024

Kfasts byggprojekt tävlar om att bli årets bästa bygge

Kfasts byggprojekt med 86 lägenheter i Skogstorp är ett av 20 bidrag som har chans att vinna utmärkelsen Allmännyttans bästa bygge 2024.

I september 2023 flyttade de första hyresgästerna in i våra 86 nybyggda lägenheter i Skogstorp. Vid byggnationen av fastigheten har stort fokus varit på hållbarhet. Stommen och fasaden är byggd i trä vilket bidrar till minskad klimatpåverkan. Fastigheten har solceller på taken, batterilagring och bergvärme.

Om tävlingen och Sveriges Allmännytta

Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta i syfte att hitta goda exempel på hyreshusbyggande och kunna sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt.  Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag.

En oberoende jury kommer att granska de nominerade projekten utifrån tolv kriterier, där stort fokus ligger på hållbarhet, men de tittar också på bland annat arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen, nytänkande och lägenheternas funktionalitet.

In slutet av april utses tre finalistbidrag. På kvällen den 28 maj presenteras vinnaren vid Fastighetsdagarna i Luleå.

Läs mer om tävlingen och de övriga bidragen här.