1 december 2023

Lagersberg utvecklas i positiv riktning

Idag fredag 1 december klockan 10 hölls en presskonferens i Eskilstuna med anledning av Polisens lista över utsatta områden i Sverige. På presskonferensen presenterades att Lagersberg, där vi har cirka 430 lägenheter, inte längre klassificeras som ett utsatt område! Tillsammans har vi vänt trenden!

Kfasts har under flera år arbetat tillsammans med dig som kund i Lagersberg samt tillsammans med bland annat polis och Eskilstuna kommun för en positiv utveckling.

Denna förflyttning är ett exempel på att våra gemensamma insatser gör skillnad i Eskilstuna – tillsammans är vi det samhällsbyggande fastighetsbolag. Det viktiga dagliga arbetet som utförs av alla som jobbar i området i kombination med bland annat inkomstkrav, investeringar i renovering, belysning och utemiljösatsningar skapar en känsla av trygghet för alla som bor och verkar i området. Vi utvecklar och investerar även i Kfast trygghetsjour så att vi finns tillgängliga även utanför ordinarie arbetstider.  Tillsammans finns vi där för våra kunder.  

– ”Jag är otroligt stolt över det arbete som genomförts och som ska genomföras. Jag vet att det är ett långsiktigt arbete och som kräver kontinuerlig ansträngning och samarbete från alla inblandade.  Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv. ”

säger Fredrik Elf, VD

Våra bostäder i Lagersberg

Lagersberg är en grön stadsdel med skogsdungar och parkområden. Här finns stora innergårdar fria från bilar och med gott om plats för lek och avkoppling. De flesta fastigheterna är två- och trevåningshus med putsade fasader som är byggda på 1960-talet. Totalt finns här 430 lägenheter, 1-6 rum och kök. Samtliga lägenheter är anslutna till bredband/stadsnätet och kabel-tv.