Byggnad i rött tegel med infart till parkeringsgarage längst ner.

1 februari 2024

Måndag den 5 februari öppnar Munktellgaraget

Kfast har tillsammans med Eskilstuna kommun byggt om Munktellgaraget som nu är klart. Garaget öppnar igen måndagen den 5 februari.

Ombyggnationen av Munktellgaraget är nu klart och öppnar igen den 5 februari. Garaget ligger centralt i Munktellstaden, med infart från Traktorgatan som ansluter i korsningen Västra Storgatan och Munktellsgatan. Garaget kommer ha öppet alla dagar klockan 05.00 till 24.00.

Munktellgaraget består av två parkeringsplan, ett under mark och ett på markplan och har 330 parkeringsplatser. Garaget, med sin ljusa interiör, öppna trapphus och effektiva belysning med låg energiförbrukning, har också 30 laddplatser för el-bilar och 10 parkeringsplatser för rörelsehindrade. Parkeringsavgiften betalas genom mobil betaltjänst hos Parkster, EasyPark eller i biljettautomat.

Mer information hittar du på Eskilstuna kommuns webbplats, eskilstuna.se/parkering.

Bakgrund

2017 togs första spadtaget för det som kom att bli Munktellgaraget. Syfte var att möta det förändrade trafikflödet och öka tillgängligheten i det snabbt växande området. Grunden som lades förbereddes redan då för att kunna bygga på flera våningar. I november 2021, i samband med att den nya Munktellskolan började byggas på platsen, stängdes Munktellgaraget och ombyggnationen påbörjades. Munktellskolan invigdes i september 2023 och den 5 februari 2024 öppnar Munktellgaraget igen.

Läs pressmeddelande om Munktellgaraget som öppnar igen.