Åtta personer i reflexkläder vid sopbilar.

9 november 2022

Miljövärdar hjälper till vid sopsortering

Nu kan du som bor i Brunnsbacken och Fröslunda få tips och hjälp med sopsortering av Kfasts miljövärdar.

Miljövärdarnas främsta uppgift är att informera dig som hyresgäster om sopsortering – hur olika saker ska sorteras för att kunna återvinnas. Du kan träffa miljövärdarna i och omkring några av våra miljörum.

Mer än hälften av våra sopor är felsorterade

67,3 procent av det som slängs i våra hushållssopor som ”övrigt hushållsavfall” är felsorterat avfall som egentligen ska återvinnas (matavfall 29,3 procent, förpackningar/tidningar 37 procent, farligt avfall en procent).

– Felaktig sopsortering innebär stora kostnader för oss som hyresvärd. I vissa av våra områden har tyvärr sopsorteringen fungerat så dåligt att vi tillfälligt har behövt ta bort en del sorteringskärl. Förhoppningsvis kan vi sätta tillbaka dem igen efter åtgärder från våra miljövärdar, säger Maria Elisabeth Granquist, gruppchef för miljövärdarna på Kfast.

Pratar åtta olika språk

Alla våra miljövärdar bor i Kfasts lägenheter och har bland annat fått göra studiebesök på Lilla Nyby återvinningscentral för att lära sig mer om sopsortering och återvinning. Tillsammans pratar våra sex miljövärdar åtta olika språk.

Miljövärdarna Asiya, Eyorsalem och Naima under ett studiebesök på Lilla Nyby återvinningscentral.