Fasaden på Modellfabriken med en skylt som säger

10 juni 2022

Modellfabriken | Energy Evolution Center

Kungsgatan i Eskilstuna bjuder på många av industrihistoriens byggnader, som te x Modellfabriken på Kungsgatan 61. I byggnaden har en mängd olika verksamheter huserat under årens lopp från att den byggdes 1935. Nu, nästan 90 år senare har Energy Evolution Center flyttat in och i byggnaden möts nu stadens industrihistoria med stadens nutida historia som energi- och utbildningsstad.

Kfast har nu tillsammans med Eskilstuna kommun och Sehlhall Fastigheter utvecklat den gamla Modellfabriken till Energy Evolution Center som är en modern och innovativ mötesplats med både kontor, dropdown-platser, mötesrum och showroom. I Energy Evolution Center kommer Kfast hjälpa till att hyra ut både kontor och dropdown platser till olika företagare och organisationer inom energisektorn.

Modellfabriken AB grundades 1929 av fabrikören Gustav Martin Sköld. Modellfabriken var då en småskalig firma som tillverkade modeller för industrierna och gjuterierna i trä, järn och lättmetall. Firman låg då på fabrikstäta Bruksgatan i centrala Eskilstuna. Efter bara några år hade firman växt ur sina lokaler då efterfrågan på modeller var stor inte bara i Eskilstuna, utan också i hela Norden. Herr Sköld började se sig om efter nya lokaler att husera sin växande firma i och ögonen föll på en mark på Kungsgatan 61 på Väster.


Modellfabriken flyttar till Väster

1935 flyttade firman in i sina nya lokaler på Kungsgatan 61 där Sköld tillsammans med arkitekten Frej Klemmings skapat den byggnaden du idag ser. Modellfabriken fick både garage, verkstad och ett pannrum i källaren. På bottenvåningen hittade du själva verkstaden och virkestorken. Medan du på övervåningen hade Modellfabrikens egna kontor (det var kanske i kontoret du kunde hitta Herr Skölds fru Siri Sköld). Varje våningsplan utrustades med dåtidens modernitet, vattenklosetten, något som inte blev en självklarhet i alla hem förrän långt in på 70-talet i Sverige.

På 50-talet utökades Modellfabriken med större personalutrymmen för den växande personalstyrkan och det byggdes till en lastnings- och gångbrygga på byggnadens fasad mot innergården. Fjorton år senare tog bröderna Söderberg över verksamheten och slog ihop den med sitt metallgjuteri som de drev i samma kvarter. Sedan dess har byggnaden byggts ut och verksamheterna i byggnaden har varit varierande.

Framtiden som energicentrum

2015 har den röda fasadfärgen på Modellfabriken för länge sedan börjat tappa sin forna glans, men affärsutvecklaren Alexander Lundvall såg potential i den gamla byggnaden och köpte samma år upp den. Nu 2022 har Modellfabriken återfått sin forna glans med den röda fasadfärgen och byggnaden har fått tillbaka sin fasadskylt i sin originalutformning.

Idag möts dåtidens industrihistoria med Eskilstunas nya historia som energi- och utbildningsstad i den nya mötesplatsen Energy Evolution Center som har flyttat in i de gamla lokalerna. Energy Evolution Center har skapats tillsammans med Sehlhall fastigheter, Eskilstuna kommun och Kfast.

Idéen för Energy Evolution Center och hela byggnaden är att samla alla energinördar under ett och samma tak i en co-office miljö. Här kommer vi hitta nya lösningar på problem tillsammans.

Alexander Lundvall affärsutvecklare hos Sehlhall Fastigheter.

Hela byggnaden har renoverats och fått ett nytt inre utseende och allt från det smarta ventilationssystemet till golvmattorna fyller ett syfte och har valts utifrån att skapa dialog. Precis vid ingången till byggnaden hittar du den nya undercentralen som i stället för att ha gömts undan i ett rum nu är inramad med vackra fönster, för att just uppmuntra till idéskapande och dialog.

Vi har en ambition att allt ska vara intressant för alla, att vi samlar olika företag som alla ser på energi utifrån olika perspektiv och genom att sitta bredvid varandra väcka nya tankar och idéer kring energi.

Alexander Lundvall hos Sehlhall Fastigheter

Återbruk en självklar del i inredningen

För både Kfast, Sehlhall Fastigheter och Eskilstuna kommun var det en viktig del att använda återbruk när det kom till inredningen av lokalerna. För att hjälpa till med återbruksinredning tog projektet in inredningsarkitekter och idag är i princip alla möbler återanvända och återbruket har blivit en självklar del av lokalerna. Även Eskilstuna kommuns egen Arbetsmarknadsenhet AMA har varit med och skapat många av möblerna hos Energy Evolution Center. Även fast mycket är nytt inne i byggnaden har man sparat många av de ursprungliga detaljerna som fönster, industrigolv och till och med gamla fotsteg i betongen. På högsta våningen hittar du också en av de gamla lyftvajrarna från 1932 i sitt original och till och med idag går den fortfarande att lyfta med.

Kfast hjälper till att hyra ut kontorsplatserna till företag med olika perspektiv på energi. Inne i Energy Evolution Centret finns det både kontorslokaler och olika typer av dropdown platser. Dessutom finns här också fem mötesrum och ett showroom för konferenser, helt enkelt en plats för att mötas och inspireras.

Kfast lokalstrateg Magnus Domberg

En del av Eskilstuna industrihistoria har blivit en del av Eskilstunas framtid som energi- och utbildningsstad hos Energy Evolution Center. En framtid där Kfast, Sehlhall Fastigheter och Eskilstuna Kommun tillsammans utvecklar Eskilstuna, så att livet får plats och platser får liv.