Fyra personer står utomhus och har ett samtal

1 juni 2022

Nu välkomnar vi vår trygghetsjour

Idag, onsdagen den 1 juni startar vår Trygghetsjour! Nu utökar vi vår områdesnärvaro i hela Eskilstuna och Torshälla under kvällar och helger. 

Arbetet med områdesnärvaro bygger på att vara trygga och vuxna förebilder som pratar med personer som rör sig i våra bostadsområden för att skapa relationer. En viktig del är att synas på platser som upplevs som otrygga och finnas på plats vid en särskilt allvarlig händelse som stöd för våra hyresgäster.

Trygghetsjouren kommer att arbeta med närvaro i våra bostadsområden, ta emot störningsanmälningar och genomföra trygghetsvandringar. Man kommer dessutom att bistå kommunen i arbetet med samordning i trygghetsfrågor.

Trygghetsjouren kommer att finnas ute i våra områden

Mer information om vår trygghetsjour finns på kfast.se/trygghet