Alla nyheter

Spadtag för nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp

Nu har första spadtaget för nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp tagits. En byggnation där miljö, hållbarhet och de boende är i fokus.

Fogdegatans förskola invigd

Kfast har projektlett byggnationen av Fogdegatans förskola som invigdes den 25 mars med bandklippning och rundvandring i de fina lokalerna. 

Hyresförhandlingen är klar för 2024

Vi har kommit överens med Hyresgästföreningen om en höjning med ett snitt på 5,15 % från och med den 1 april 2024. För en genomsnittslägenhet innebär det en höjning om cirka 365 kronor/månad. Nyproducerade bostäder höjs…

Livet hemma – nytt nummer!

Nu kan du läsa årets första nummer av vårt nyhetsblad Livet hemma. Här berättar vi vad som händer hos oss på Kfast och i våra bostadsområden.

Kfasts årsredovisning 2023 publicerad

Nu är Kfasts årsredovisning för 2023 tillgänglig här på kfast.se. I årsredovisningen kan du bland annat läsa vad vi som samhällsbyggande fastighetsbolag gjorde under förra året.

Sensorer i Kfast lägenheter minskar klimatpåverkan

Kfast sätter upp sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet i sina lägenheter. Detta bidrar till bättre inomhusklimat för hyresgästerna, men också en minskad klimatpåverkan.

Sida 4/23