Två personer skrattar och promenerar i snön.

21 november 2023

Tid för snöröjning

Marken är vit och snöflingorna singlar ner. Det är dags för våra fastighetsskötare att göra sig redo att snöröja i våra områden. Men hur går snöröjningen till?

Snöjourer  

När det har snöat ser våra fastighetsskötare till att ploga och sanda i våra bostadsområden samt vid äldreboenden, skolor och förskolor under dagtid. För oss är det viktigt att vi både plogar bort snö och sandar direkt efter att snön är bortplogad, för att undvika halka. Under helgerna har vi beredskap för att bemanna om det behöver plogas och sandas. Vi försöker alltid komma i gång fort efter snöfall, men hur snabbt vi kan arbeta beror på vädret och hur mycket snö som fallit. Våra fastighetsskötare gör ingen snöröjning nattetid. Då har vi en snöjour som sköts av en entreprenör, som rycker ut när som helst på dygnet för att ploga och sanda.

Vid stora mängder snö kan det ta längre tid innan alla områden är helt röjda från snö. Ha gärna lite tålamod – kanske har vi inte hunnit till ditt område ännu. 

Vem snöröjer var? 

Parkeringsplatsen skottar du själv 

Din hyrda parkeringsplats och din garageuppfart ansvarar du för själv. Det inkluderar även de snövallar som kan bildas. Om det är ett stort område på parkeringsplatsen som är tomt, kan vi ploga där med i samband med övrig snöröjning. Om området är för litet kan inte maskinerna komma in utan att riskera skador på bilarna. I många områden finns det lådor med sand att använda.  

Vad kan jag som hyresgäst tänka på? 

För att snöröjningen på din innergård ska fungera så bra som möjligt finns det några saker du kan hjälpa oss med: 

Tillsammans tar vi hand om våra områden och minskar risken för halka.