Kfasts personal ute och går i ett bostadsområde med hyresgäster

27 november 2023

Tillsammans gör vi skillnad i våra hem och områden

Varje år lägger vi pengar på att underhålla och förbättra i våra fastigheter och bostadsområden, för ta hand om dem och för att du och dina grannar ska trivas mer.

I år har vi fokuserat på trygghetsskapande åtgärder, förnyelse i utemiljön och uppfräschning av allmänna utrymmen. Alla underhålls- och förbättringsåtgärder vi har gjort i år har planerats utifrån de svar och synpunkter som vi fått in genom kundundersökningen och alla områdesträffar där vi har åkt ut med vår aktivitetsbil. Det är tillsammans med er hyresgäster som vi gör förändringar och utvecklar Eskilstuna.

Vad har vi gjort hittills i år?

Utifrån vad vi ser och hör känner vi att er upplevelse har ökat positivt. Vi är tacksamma för att ni ser det arbete som vi har satsat på, som bland annat är:

Tack för all tid ni lägger på att utvärdera oss – och fortsätt gärna med det. Era tankar och synpunkter som lämnas i kundundersökningen har stor betydelse för hur vi på Kfast planerar och prioriterar vårt framtida arbete. Vi tar med oss alla synpunkter och tankar till 2024 och arbetar vidare. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv.