Personer som trygghetsvandrar

17 januari 2023

Trygghetsvandring i Fröslunda

Igår deltog vi i en trygghetsvandring i Fröslunda som anordnades av Eskilstuna Kommun. Det var en uppföljning på trygghetsvandringen som gjordes i april 2022.

På en trygghetsvandring deltar bland annat olika föreningar, polis, fastighetsbolag, kommunen, näringsliv och hyresgäster. Tillsammans tittar vi på platser och utrymmen som kan upplevas otrygga och ser vad vi kan göra för att motverka det. Under gårdagens träff gick vi igenom protokollet från april och de förbättringsförslag som inkommit då var åtgärdade, det var bland annat fokus på förbättrad belysning. Tillsammans kom vi fram till några nytillkomna saker som vi nu ska åtgärda.

Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så livet får plats och platser får liv.