Ett barn leker på en äventyrsbana omgiven av grönskande skog

29 mars 2022

Vi bygger en ny multisportsarena i Hällby

Nu har arbetet med vår nya multisportsarena dragit igång i Hällby. Här skapar vi plats för en aktiv fritid!

Området med multisportsarena och lekplats med hinderbana är en del i utvecklingen av utomhusmiljön som vi gör tillsammans med våra hyresgäster. Här kommer vi också att plantera träd och buskar, uppdatera belysning och ställa ut sittgrupper vid en grillplats för att bjuda upp till gemenskap.

Den nya multisportsarenan med konstgräs kommer att erbjuda möjligheter att spela fotboll, handboll, bandy och basket. Arbetet pågår vid vårat bostadsområde vid Hagbyvägen i Hällby, och invigning beräknas ske under sommaren. Mer information kommer under våren!

Översiktsritning för hur den nya utemiljön med multisportsarena kommer att se ut.