Två medarbetare står i klassrum

25 maj 2023

Vi räknar matte med elever

Visste du att Kfast är med och bidrar till ökade mattekunskaper för elever i Eskilstuna?

Genom projektet ”räkna på riktigt” finns idag en mattebok där stad och näringsliv samverkar. Målet att öka ungdomars intresse för matematik och grundaren, Pär Nershed, driver projektet i flera olika städer.

Alla företag och organisationer som finns med i Eskilstunas mattebok erbjuds löpande under året att besöka skolor och räkna tillsammans med eleverna.

Den 16 maj var det dags för ett besök på Skogstorpsskolans elever i årskurs 8-9 i Eskilstuna.

Medverkande från Kfast var Johan, avdelningschef driften och Akram, fastighetstekniker.

Akram hjälper två elever med räknetal.

Johan svarar på frågor om kluriga räknetal.

Tillsammans utvecklar vi för framtiden.