Personer är ute och går i ett bostadsområde

Trygghetsjouren

Tillsammans arbetar vi aktivt med ökad närvaro för bättre trygghet och trivsel i våra bostadsområden. 

Kfast är Eskilstunas samhällsbyggande fastighetsbolag och vi finns runt om i hela kommunen med över 7000 hem för eskilstunabor i drygt 20 stadsdelar. Vi arbetar för en attraktiv och levande stad och landsbygd där våra hyresgäster känner sig hemma, oavsett vart man bor. Därför är trygghet en viktig och grundläggande fråga för oss.

Så arbetar vår trygghetsjour

Trygghetsjouren är ett samlingsnamn för den jour av trygghetsvärdar som arbetar i alla våra bostadsområden. Vi arbetar med närvaro i våra bostadsområden, tar emot störningsanmälningar och genomför trygghetsvandringar. Dessutom arbetar vi tillsammans med kommunen för att samordna trygghetsfrågor.

Områdesnärvaro bygger på att vara trygga och vuxna förebilder som pratar med personer som rör sig i våra bostadsområden för att skapa relationer. En viktig del är att synas på platser som upplevs som otrygga och finnas på plats vid en särskilt allvarlig händelse som stöd för våra hyresgäster.

Genom att arbeta förebyggande, med hög närvaro och rätt kompetens, skapar vi förutsättningar för ökad trygghet och trivsel i våra bostadsområden runt om i hela Eskilstuna och Torshälla.

När kan jag kontakta trygghetsjouren?

Du vänder dig till trygghetsjouren vid störningar i en lägenhet. Det kan till exempel vara en granne som är högljudd eller har fest sent på natten. Du är självklart också välkommen att komma och prata med våra trygghetsvärdar när du ser dem i ditt bostadsområde.

Skulle du behöva hjälp med ett akut fel i din lägenhet, som till exempel en vattenläcka, vänder du dig som vanligt till vår fastighetsjour som finns tillgänglig på kvällar, nätter och helger. Det är också hit du ringer för att anmäla felparkerade bilar.

Hur kontaktar jag trygghetsjouren?

Du når vår trygghetsjour på telefon: 016-12 60 40, knappval 1.

När arbetar trygghetsjouren?

Om du upplever störningar på andra tider kan du alltid anmäla detta till vår trygghetsjour. Då kommer ditt ärende att hanteras på ordinarie arbetstider nästkommande vardag.