Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Trygghetsjour

Från och med den 1 juni kommer Kfast och Securitas att starta den första trygghetsjouren i Eskilstuna och Torshälla. Tillsammans kommer vi att arbeta aktivt med ökad närvaro för ökad trygghet och trivsel i våra bostadsområden. 

Kfast är Eskilstunas samhällsbyggande fastighetsbolag och vi finns runt om i hela kommunen med över 7000 hem för eskilstunabor i drygt 20 stadsdelar. Vi arbetar för en attraktiv och levande stad och landsbygd där våra hyresgäster känner sig hemma, oavsett vart man bor. Därför är trygghet en viktig och grundläggande fråga för oss.

Så arbetar vår trygghetsjour

Trygghetsjouren är ett samlingsnamn för den jour som kommer att arbeta med närvaro i våra bostadsområden, ta emot störningsanmälningar, genomföra trygghetsvandringar, vara behjälpliga i arbetet mot olovlig andrahandsuthyrning samt bistå kommunen i arbete med samordning i trygghetsfrågor genom rapportering i EST (Effektiv samordning för trygghet). Tillsammans arbetar de med oss för att våra hyresgäster ska ha trygga och trivsamma bostadsområden.

Arbetet med närvaro bygger på att vara trygga och vuxna förebilder som pratar med personer som rör sig i våra bostadsområden för att skapa relationer. En viktig del är att synas på platser som upplevs som otrygga och finnas på plats vid en särskilt allvarlig händelse som stöd för våra hyresgäster.

Personalen från trygghetsjouren kommer att ha ändamålsenlig bakgrund och erfarenhet från att arbeta med människor i olika livssituationer. Man kommer att vara klädd i en mer civil klädsel än våra väktare med tydliga logotyper och synligt ID-kort för att lätt bli igenkänd i områdena.

Genom att arbeta förebyggande, med hög närvaro och rätt kompetens, skapar vi förutsättningar för ökad trygghet och trivsel i våra bostadsområden runt om i hela Eskilstuna och Torshälla.